Notifications Bell

USA: 36 million jobs lost in the past 2 months

USA: 36 million jobs lost in the past 2 months

Millions more lost their job in the past week.

The latest jobless claim report shows that close to 3 million people filed for the first time for unemployment benefits last week. The 2.98 million exceeded analyst’s expectations of 2.5 million.

In just two months, more than 36 million people have been left unemployed by the pandemic.

On the other hand, analyst expectations were met when they stated that a downtrend would follow. Nomura economist Lewis Alexander believes that "Initial jobless claims will likely moderate further from historic levels in the week ending 9 May." Last week, the most significant number of claims was in Connecticut – 262,542. Overall, the weekly decline was of 195,000.

Nevertheless, experts believe that once the economy fully reopens, everything will go upwards, because the job losses are temporary.

USA30 lost 330 points. USA500 and TECH100 lost 0.9%, and 0.8%, respectively.

See the difference when trading with CAPEX.com by accessing elite features:

  • Stellar custom service
  • Powerful WebTrader platform and mobile app
  • High-end integrated trading tools
  • Full license and regulation from top regulators

Sources: cnbc.com, forexfactory.com

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.