Notifications Bell

USA: Consumer Price Index release

USA: Consumer Price Index release

The pandemic makes the US market reach record figures.

The Consumer Price Index measures inflation, and by extension, the success of the government's economic policies. The CPI covers the average change in prices over time on what people pay for goods and services such as food, energy, commodities, shelter, medical services, and transportation.

The report excludes rural populations, people in mental hospitals, farmers, armed forces. It shows how the prices have changed over a certain period. Usually, it is used to measure inflation, and by the experts in adjusting the values for currencies.

Moreover, it’s used as a base to create and manage fiscal and economic policies. The report is released monthly by the Bureau of Labor Statistics, 16 days after the end of the month.

According to Bloomberg, in April, the CPI was expected to be at 0.7% lower than March's 0.4%. The latest data shows that the index fell to 0.8%, the most significant drop ever recorded.

Analysts expect another decrease, on the same time they are positive that once the country reopens, the CPI will resume increasing.

The markets were unimpressed and stood still, floating at an average of 0.2% for each benchmark.

See the difference when trading with CAPEX.com by accessing elite features:

  • Stellar custom service
  • Powerful WebTrader platform and mobile app
  • High-end integrated trading tools
  • Full license and regulation from top regulators


Sources: investopedia.com, forexfactory.com, cnbc.com


Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.