Notifications Bell

Venturing giants

Venturing giants

Tencent, Sequoia invest in data startup at $200 million valuation.

  • #WakeData, a Chinese enterprise data services provider, has raised $25 million from investors led by #Tencent Holdings Ltd. and Sequoia China at a post-money valuation of $200 million.
  • Doublejump.Tokyo has announced that it will integrate its entire Ethereum-based game catalog with Dapper Labs’ Flow network.
  • Wall Street stocks turned lower following reports that US president Joe Biden planned to raise capital gains tax for wealthy individuals.

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.