Notifications Bell

Wall Street takes the plunge

Wall Street takes the plunge

Kraken is the first cryptocurrency firm in the U.S. to become a bank.

  • Beijing opposes a forced sale of #TikTok’s U.S. operations by its Chinese owner #ByteDance, and would rather see the short video app shut down in the United States
  • The former San Francisco-based crypto exchange #Kraken becomes the first #crypto exchange to charter a US Bank
  • The #Nasdaq 100 index fell 1.25% despite that the Fed signaling no rate hikes through to 2023

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.