Notifications Bell

Warner Music intends to break into the multi-billion-dollar Asian music market

Warner Music intends to break into the multi-billion-dollar Asian music market

Tencent Music and Warner Music joined forces once again

The Chinese Tencent Music and the American entertainment behemoth Warner Music signed a multiyear agreement. The two companies are no stranger to each other, as they have been working together for the past decade.

The latter looks to push further into the ever-growing music market. Simon Robson, Warner Music’s president of international, stated that this opportunity is making “our artist impossible to ignore.”

Warner is not the first group that made efforts to crack the Asian market. Last month, Universal closed a deal with K-pop record labels to break into South Korea. At the same time, it is working with Big Hit Entertainment to create a new label to scout and launch a new K-pop boyband.

While the American record labels are trying to gain recognition in Asia, Tencent invests in the US music market. The company bought a 2% stake in Warner Music, a 9% stake in Spotify, and a 20% stake in Universal Music.

Following the news, Tencent Music stock price gained 0.10%, while Warner went up 0.52%.

Sources: ft.com, bbc.com, finance.yahoo.com

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.