Notifications Bell

Weekly EIA Oil Report - February 17th

Weekly EIA Oil Report - February 17th

Here are the latest details from the U.S. Energy Information Administration regarding diesel fuel, heating oil, gasoline, and many more, for the week ending on February 11th

U.S. crude oil refinery inputs averaged 14.9 million barrels per day during the week ending February 11, 2022. The figures were 0.7 million barrels per day lower compared to the previous week’s average.

U.S. crude oil imports averaged 5.8 million barrels per day last week, lower by 0.6 million barrels per day from the previous week. Over the past four weeks, crude oil imports averaged about 6.4 million barrels per day.

U.S. commercial crude oil inventories increased by 1.1 million barrels from the previous week.

Total products supplied over the last four-week period averaged 22.1 million barrels a day, up by 11.9% from the same period last year

Sources: eia.gov

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.