Notifications Bell

Weekly Natural Gas EIA Storage Report

Weekly Natural Gas EIA Storage Report

Here are the latest details from the U.S. Energy Information Administration regarding natural gas inventories.

EIA estimates that the annual U.S. marketed gas production for 2021 will fall close to 2% and average at 96.2 bcf/d. The early estimate for 2022 contains a 2% rise compared with the year-ending 2021.

The U.S. set annual natural gas production records in 2018 and 2019, primarily based on increased drilling in oil formations. In 2020, the supply and demand contraction that resulted from COVID-19 led to a production decrease of 2% from 2019 levels.

January STEO also forecasts gas production from oil wells to fall in specific locations due to a lower WTI crude oil price and reduced drilling activity in the early months of 2021. If the WTI price grows, the gas production will likely rise with it.

Compared to the previous week, demand rose in most sectors, with the total U.S consumption of natural gas rising by 5.7%.

Sources: eia.gov

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.