Notifications Bell

Weekly Natural Gas EIA Storage Report for April 1st

Weekly Natural Gas EIA Storage Report for April 1st

Here are the latest details from the U.S. Energy Information Administration regarding natural gas inventories.

U.S. ammonia production is growing and becoming less carbon-intensive.

Used primarily as a fertilizer but gaining more purposes in various industries, ammonia is now being produced at 32 plants in 17 states. Production increased since 2015, growing by 46%, with growth in the domestic output outpacing growth in demand — leading to a decrease in imported ammonia reliance for the U.S - from 40% in 2010 to 13% in 2020.

Ammonia from natural gas is the primary source of U.S. ammonia production, accounting for 6.5% of all U.S. industrial natural gas consumption in 2020 (approximately 1.5 bcf/d). To avoid carbon emissions altogether, a plant must keep using ammonia or use hydrogen produced by water's electrolysis using renewable-generated electricity.

By 2023, the new plants are estimated to produce 20,000 mt/y of ammonia using hydrogen produced by water's electrolysis using renewable-generated electricity.

Sources: eia.gov

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.