Notifications Bell

Weekly Natural Gas EIA Storage Report for March 12th

Weekly Natural Gas EIA Storage Report for March 12th

Here are the latest details from the U.S. Energy Information Administration regarding natural gas inventories.

Although crude oil and natural gas production declined, the U.S. production of natural gas plant liquids (NGPL), including ethane, propane, isobutane, natural gasoline, grew in 2020.

The annual average of NGPL production rose 7.0% in 2020, reaching 5.2 mbpd. U.S. field production of crude oil and natural gas both suffered over this period, decreasing by 7.7% and 1.9%.

When ethane demand is low and thus pushes prices lower relative to natural gas prices, natural gas processing plant operators tend to leave ethane in its unprocessed state and sell it into the market – a process known as ethane rejection.

Usually, when ethane prices rise more than natural gas prices on a heat-value basis, natural gas processing plant operators may want to recover the ethane and other products and sell it for their original market value.

Sources: eia.gov

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.