Notifications Bell

Weekly Natural Gas EIA Storage Report for May 7th

Weekly Natural Gas EIA Storage Report for May 7th

Here are the latest details from the U.S. Energy Information Administration regarding natural gas inventories.

The 2021 decline in natural gas is the first year-over-year decline in the gas generation since 2017 due to higher prices and increased competition from renewable sources. Compared with 2020, the total electricity generation increased by 6.6%, primarily attributable to colder winter weather.

Coal-fired generation has increased by nearly 40% in the first four months of 2021, compared with the same period of 2020, making up for 23% of the total generation.

As a response to lower production & higher winter heating demand during the 2020 seasons, prices have risen considerably over the past year compared with the prior heating season. The natural gas-fired generation has also experienced increased competition from renewable sources, mainly because of the recent record-breaking additions of wind and solar plants.

EIA expects declines in the natural gas-fired generation to continue throughout 2022, with a 6.8% decline in 2021 and another 2.3% in 2022.

Sources: eia.gov

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.