Notifications Bell

Weekly Natural Gas EIA Storage Report for September 16th

Weekly Natural Gas EIA Storage Report for September 16th

Here are the latest details from the U.S. Energy Information Administration regarding natural gas inventories for this week.

The working gas in storage for this week was brought up to 3,006 bcf as of Friday, September 10, 2021, based on EIA estimates. According to EIA, this represents a net increase of 83 bcf from the previous week, while gas stocks had 595 bcf less than last year for this exact time and 231 bcf below the 5-year average of 3,237 Bcf.

Leveling to 3,006 bcf, the total working gas can be seen as within the 5-year historical range for this season and time period.

Sources: ir.eia.gov

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.