Notifications Bell

Weekly Natural Gas EIA Storage Report for September 23rd

Weekly Natural Gas EIA Storage Report for September 23rd

Here are the latest details from the U.S. Energy Information Administration regarding natural gas inventories for this week.

The working gas in storage for this week was brought up to 3,082 bcf as of Friday, September 17, 2021, according to the EIA estimates. Based on their data, this represents a net increase of 75 bcf from the previous week. Gas stocks had 589 bcf less than last year’s levels for this period and 229 bcf below the 5-year average of 3,311 Bcf.

The 3,082 bcf that sums the total working gas can be considered as within the 5-year historical range for this season and period.

Sources: ir.eia.gov

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.