Notifications Bell

Weekly Natural Gas Storage Report for February 24th

Weekly Natural Gas Storage Report for February 24th

Here are the latest details from the U.S. Energy Information Administration regarding natural gas inventories for the past week.

Working gas in storage was 1,782 Bcf as of Friday, February 18, 2022, according to EIA estimates. This represents a net decrease of 129 Bcf from the previous week. Stocks were 209 Bcf less than last year at this time and 214 Bcf below the five-year average of 1,996 Bcf. At 1,782 Bcf, total working gas is within the five-year historical range.

Source: ir.eia.gov.

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.