Notifications Bell

Weekly Petroleum Status Report for August 25th

Weekly Petroleum Status Report for August 25th

Here are the latest details from the U.S. Energy Information Administration regarding diesel fuel, heating oil, gasoline and many more, for the week ending on August 20th

U.S. crude oil refinery inputs averaged at 16.1 mbpd, while gasoline production increased last week, averaging to 10.2 million barrels/day.

U.S. crude oil imports averaged at 6.2 mbpd, while commercial crude oil inventories (excluding Strategic Reserves) decreased by 3.0 mbpd from the previous week.

The total motor gasoline imports (both the finished gasoline & gasoline blending components) from last week averaged at 1.1 mbpd. Distillate fuel imports averaged 288,000 bpd, while the jet fuel product supplied was up 45.4% compared with the same 4-week period last year.

Total commercial petroleum inventories decreased by 4.8 mbpd last week, as the total products supplied over the last month averaged at 21.0 mbpd, up by 13.4% from the same period, last year.

Sources: eia.gov

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.