Article Hero

Wells Fargo takes measures against TikTok. Amazon is undecided

1594717928.jpg
Miguel A. Rodriguez
Miguel A. Rodriguez
14 září 2020
Chinese TikTok is facing backlash over security concerns.

Lately, TikTok has experienced plenty of buzz. For quite a while now, some US politicians claimed that the app could undermine the country’s national security, now more than ever given China's ties. Although the specialists’ opinions differ, some entities have decided to ban the app altogether. The US military has prevented the app from installing, while some senators proposed prohibiting the app from all government devices.

On Friday, things took another turn, when Amazon sent an email to its employees ordering the app removal from their devices. The mail read:"because of security risks, the TikTok app is no longer permitted on mobile devices that access Amazon email".

Amazon employees were even given a deadline; they needed remove the app from mobile devices by July 10 due to the Amazon email's accessibility. However, laptops provided by the company could still be used to access the app.  

Later on, Amazon announced that the email was sent by mistake, adding "there is no change to our policies right now with regard to TikTok."

On Monday, one of the largest banks in America, Wells Fargo, banned TikTok from company devices due to security concerns. In the statement released yesterday, the bank stated that "due to concerns about TikTok's privacy and security controls and practices, and because corporate-owned devices should be used for company business only, we have directed those employees to remove the app from their devices."

On the other side, TikTok officials are open to discuss any concerns that Amazon and Wells Fargo might have regarding security and data protection. Moreover, it said that the data belonging to the US users are in the States and doesn't undergo the Chinese laws. Currently, the company is trying to distance itself from China.   

At closing yesterday, Wells Fargo ended on the negative territory with a 0.24% drop. The decline continues today in pre-market: - 0.28%.

Sources: edition.cnn.com, theverge.com

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com/cz a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

Share this article

How did you find this article?

Awful
Ok
Great
Awesome

Přečtěte si více

Miguel A. Rodriguez
Miguel A. Rodriguez
Financial Writer

Miguel worked for major financial institutions such as Banco Santander, and Banco Central-Hispano. He is a published author of currency trading books. 

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 69.69% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.