ZOOM got the users’ trust

ZOOM got the users’ trust

ZOOM starts playing in the big league of tech companies.

Yesterday was a day of records for ZOOM. It seems that the pandemic had a beneficial effect on tech companies. ZOOM closed at an all-time high, after it gained 8.9%, ending the day at $239.02.

BofA securities acknowledged the impact that the tech companies had in easing the way of communication in lockdown. It named ZOOM - the leader of videoconferencing software. Alongside ZOOM, Microsoft and RingCentral Inc. were mentioned.

ZOOM served some bad news also. Last week it announced that free users wouldn't have encrypted calls anymore, as the company tries to comply and work with law enforcement agencies and FBI if ZOOM is used in bad faith. The encrypted calls will be a feature available only to those who have fully verifiable accounts.

USA500 added 0.8%, while TECH100 gained 1.4%. This year, USA500 fell 5%, while TECH100 gained 8%.

Nothing can stop you from knowing more! Read the latest financial news on Capex.com! Register now!

Sources: marketwatch.com, forbes.com


Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.