Týdenní převedení platnosti CFD

CFD na Komodity, Indexy a Dluhopisy jsou založené na podkladových kontraktech Futures, jež mají stanovené datum vypršení platnosti. Tyto CFD se převádí z kontraktu Futures s končící platností do nového kontraktu prostřednictvím Rolloveru (převrácení).

23rd August – CFD Automatic Rollover

HongKong45, MSCITaiwan, India50 and China50 will be rolled over from the August 2019 contract to the September 2019 contract on the 23rd of August, 2019

NaturalGas and Heating Oil will be rolled over from the September 2019 contract to the October 2019 contract on the 23rd of August, 2019

Brent Oil will be rolled over from the October 2019 contract to the November 2019 contract on the 23rd of August, 2019

RICE will be rolled over from the September 2019 contract to the November 2019 contract on the 23rd August, 2019

COPPER, WHEAT, TNOTE10, TBOND30, GILT10Y and Palladium will be rolled over from the September 2019 contract to the December 2019 contract on the 23rd August, 2019
Jak fungují data převedení platnosti

Jakékolvi stávající čekající příkazy (tj. stop loss, take profit, entry stop nebo entry limit) zadané u daného nástroje budou upraveny tak, aby symetricky odrážely cenové rozdíly mezi končícím kontraktem a novým kontraktem v den rolloveru ve 21:00 GMT.


U zákazníků, kteří v den rolloveru v 21:00 GMT drží otevřené pozice, budou provedeny takové úpravy, aby se v nich odrážel rozdíl mezi cenou končícího kontraktu a cenou nového kontraktu. Tato úprava bude provedena prostřednictvím poplatku za swap, který bude na jejich účet přičten nebo z něj odečten ve 21:00 GMT.


Obchoduje-li se s novým kontraktem za vyšší cenu, než u končícího kontraktu, dlouhé pozici (nákupu) bude odečten negativní rollover poplatek a krátké pozici (prodeji) bude připsán pozitivní rollover poplatek.


Řekněme, že končící kontrakt na ropu se obchoduje za 70 $ a nový kontrakt se obchoduje za 75 $. Jestliže máte pozici pro NÁKUP 10 kontraktů na ropu, zaznamenáte v dobu rolloveru umělý zisk 5 $ (75-70) na každém otevřeném kontraktu, jelikož cena ropy stoupla ze 70 $ na 75 $, tedy ve prospěch dlouhých obchodů. Obchoduje-li se s novým kontraktem za nižší cenu, než u končícího kontraktu, dlouhé pozici (nákupu) bude připsán pozitivní rollover poplatek a krátké pozici (prodeji) bude odečten negativní rollover poplatek.


Řekněme, že končící kontrakt na ropu se obchoduje za 71 $ a nový kontrakt se obchoduje za 68 $. Jestliže máte pozici pro PRODEJ 10 kontraktů na ropu, zaznamenáte v dobu rolloveru umělý zisk 3 $ (71-68) na každém otevřeném kontraktu, jelikož cena ropy klesla ze 71 $ na 68 $, což je ve prospěch krátkých obchodů. Tím pádem bude na Vašem účtu provedena negativní úprava z rolloveru: Rollover poplatek = 10 kontraktů x rozdíl kontraktů (71 - 68) x (-1) + 10 kontraktů x spread ropy x (-1) = -30 $ - 0.30 $ = - 30.30. Jestliže máte pozici pro NÁKUP 10 kontraktů na ropu, zaznamenáte v dobu rolloveru umělou ztrátu 3 $ na každém otevřeném kontraktu, jelikož cena ropy klesla ze 71 $ na 68 $, tedy v neprospěch dlouhých obchodů. Tím pádem bude na Vašem účtu provedena pozitivní úprava z rolloveru: Rollover poplatek = 10 kontraktů x rozdíl kontraktů (71 - 68) + 10 kontraktů x spread ropy x (-1) = 30 $ - 0.30 $ = + 29.70 $.


Rolloveru CFD se můžete vyhnout, zavřete-li svou otevřenou pozici před datem rolloveru.