Notifications Bell

Týdenní převedení platnosti CFD

CFD na Komodity, Indexy a Dluhopisy jsou založené na podkladových kontraktech Futures, jež mají stanovené datum vypršení platnosti. Tyto CFD se převádí z kontraktu Futures s končící platností do nového kontraktu prostřednictvím Rolloveru (převrácení).

June 23 – CFD Automatic Rollover



BTCFutures will be rolled over from the June 2022 contract to the July 2022 contract on June 23, 2022.


June 24 – CFD Automatic Rollover



HongKong45 will be rolled over from the June 2022 contract to the July 2022 contract on June 24, 2022.


NaturalGas, HeatingOil will be rolled over from the July 2022 contract to the August 2022 contract on June 24, 2022.


Copper, Wheat, Rice will be rolled over from the July 2022 contract to the September 2022 contract on June 24, 2022.


Corn will be rolled over from the July 2022 contract to the December 2022 contract on June 24, 2022.


Soybeans will be rolled over from the July 2022 contract to the November 2022 contract on June 24, 2022.


BrentOil will be rolled over from the August 2022 contract to the September 2022 contract on June 24, 2022.


June 23 – CFD Automatic Rollover



BTCFutures will be rolled over from the June 2022 contract to the July 2022 contract on June 23, 2022.


June 24 – CFD Automatic Rollover



HongKong45 will be rolled over from the June 2022 contract to the July 2022 contract on June 24, 2022.


NaturalGas, HeatingOil will be rolled over from the July 2022 contract to the August 2022 contract on June 24, 2022.


Copper, Wheat, Rice will be rolled over from the July 2022 contract to the September 2022 contract on June 24, 2022.


Corn will be rolled over from the July 2022 contract to the December 2022 contract on June 24, 2022.


Soybeans will be rolled over from the July 2022 contract to the November 2022 contract on June 24, 2022.


BrentOil will be rolled over from the August 2022 contract to the September 2022 contract on June 24, 2022.



Jak fungují data převedení platnosti

Jakékolvi stávající čekající příkazy (tj. stop loss, take profit, entry stop nebo entry limit) zadané u daného nástroje budou upraveny tak, aby symetricky odrážely cenové rozdíly mezi končícím kontraktem a novým kontraktem v den rolloveru ve 21:00 GMT.


U zákazníků, kteří v den rolloveru v 21:00 GMT drží otevřené pozice, budou provedeny takové úpravy, aby se v nich odrážel rozdíl mezi cenou končícího kontraktu a cenou nového kontraktu. Tato úprava bude provedena prostřednictvím poplatku za swap, který bude na jejich účet přičten nebo z něj odečten ve 21:00 GMT.
V rámci reakce na nové kontrakty future se automatický rollover pojí s poplatkem odpovídajícím spreadu daného CFD. Prakticky se tak vyrovnávají náklady, které by Vám vznikly, kdyby Vaše pozice v CFD byla zavřena v datum vypršení a kdybyste poté otevřeli novou pozici v CFD na základě nového kontraktu futures. Poplatek za spread bude zahrnut v již prováděné úpravě, která má odrážet cenový rozdíl mezi končícím kontraktem future a novým kontraktem future.


Obchoduje-li se s novým kontraktem za vyšší cenu, než u končícího kontraktu, dlouhé pozici (nákupu) bude odečten negativní rollover poplatek a krátké pozici (prodeji) bude připsán pozitivní rollover poplatek.


Řekněme, že končící kontrakt na ropu se obchoduje za 70 $ a nový kontrakt se obchoduje za 75 $. Jestliže máte pozici pro NÁKUP 10 kontraktů na ropu, zaznamenáte v dobu rolloveru umělý zisk 5 $ (75-70) na každém otevřeném kontraktu, jelikož cena ropy stoupla ze 70 $ na 75 $, tedy ve prospěch dlouhých obchodů. Obchoduje-li se s novým kontraktem za nižší cenu, než u končícího kontraktu, dlouhé pozici (nákupu) bude připsán pozitivní rollover poplatek a krátké pozici (prodeji) bude odečten negativní rollover poplatek.


Řekněme, že končící kontrakt na ropu se obchoduje za 71 $ a nový kontrakt se obchoduje za 68 $. Jestliže máte pozici pro PRODEJ 10 kontraktů na ropu, zaznamenáte v dobu rolloveru umělý zisk 3 $ (71-68) na každém otevřeném kontraktu, jelikož cena ropy klesla ze 71 $ na 68 $, což je ve prospěch krátkých obchodů. Tím pádem bude na Vašem účtu provedena negativní úprava z rolloveru: Rollover poplatek = 10 kontraktů x rozdíl kontraktů (71 - 68) x (-1) + 10 kontraktů x spread ropy x (-1) = -30 $ - 0.30 $ = - 30.30. Jestliže máte pozici pro NÁKUP 10 kontraktů na ropu, zaznamenáte v dobu rolloveru umělou ztrátu 3 $ na každém otevřeném kontraktu, jelikož cena ropy klesla ze 71 $ na 68 $, tedy v neprospěch dlouhých obchodů. Tím pádem bude na Vašem účtu provedena pozitivní úprava z rolloveru: Rollover poplatek = 10 kontraktů x rozdíl kontraktů (71 - 68) + 10 kontraktů x spread ropy x (-1) = 30 $ - 0.30 $ = + 29.70 $.


Rolloveru CFD se můžete vyhnout, zavřete-li svou otevřenou pozici před datem rolloveru.