Data vypršení platnosti CFD

Data vypršení platnosti kontraktů jsou data, kdy vyprší platnost podkladových aktiv, a jsou stanovena pro každý obchodovatelný finanční nástroj.

Jakékoliv stávající čekající příkazy (tj. stop loss, take profit, entry stop nebo entry limit) zadané u daného nástroje budou upraveny tak, aby symetricky odrážely cenové rozdíly mezi končícím kontraktem a novým kontraktem v den rolloveru ve 21:00 GMT.

V rámci reakce na nové kontrakty future se automatický rollover pojí s poplatkem odpovídajícím spreadu daného CFD. Prakticky se tak vyrovnávají náklady, které by Vám vznikly, kdyby Vaše pozice v CFD byla zavřena v datum vypršení a kdybyste poté otevřeli novou pozici v CFD na základě nového kontraktu futures. Poplatek za spread bude zahrnut v již prováděné úpravě, která má odrážet cenový rozdíl mezi končícím kontraktem future a novým kontraktem future.

U zákazníků, kteří v datum rolloveru v 21:00 GMT drží otevřené pozice, budou provedeny takové úpravy, aby se v nich odrážel rozdíl mezi cenou končícího kontraktu a cenou nového kontraktu. Tato úprava bude provedena prostřednictvím poplatku za swap, který bude na jejich účet přičten nebo z něj odečten ve 21:00 GMT.
Obchoduje-li se s novým kontraktem za vyšší cenu, než u končícho kontraktu, dlouhé pozici (nákupu) bude odečten negativní rollover poplatek a krátké pozici (prodeji) bude připsán pozitivní rollover poplatek.

Obchoduje-li se s novým kontraktem za nižší cenu, než u končícho kontraktu, dlouhé pozici (nákupu) bude připsán pozitivní rollover poplatek a krátké pozici (prodeji) bude odečten negativní rollover poplatek.

Rolloveru CFD se můžete vyhnout, zavřete-li své pozice před datem rolloveru.

 • MONTHLY EXPIRATION CALENDAR
  • Instrument
  • Actual expiration Date
  • Rollover Date
  • Cocoa
  • 19/8(02/08)
  • 2-Aug
  • Spain35
  • 16/08
  • 8-Aug
  • France40
  • 16/08
  • 8-Aug
  • Sweden30
  • 16/08
  • 8-Aug
  • Amsterdam25
  • 16/08
  • 8-Aug
  • Norway20     
  • 16/08
  • 8-Aug
  • Coffee
  • 22/08(09/08)
  • 8-Aug
  • OrangeJuice
  • 03/09(16/08)
  • 16-Aug
  • Oil
  • 20/08
  • 16-Aug
  • VIXX
  • 21/08
  • 16-Aug
  • NaturalGas
  • 28/08
  • 23-Aug
  • HongKong45
  • 29/08
  • 23-Aug
  • MSCITaiwan
  • 29/08
  • 23-Aug
  • India50
  • 29/08
  • 23-Aug
  • HeatingOil
  • 30/08
  • 23-Aug
  • BrentOil
  • 30/08
  • 23-Aug
  • China50
  • 29/08
  • 23-Aug
  • Copper
  • 26/09 (27/08)
  • 23-Aug
  • Wheat
  • 13/09(23/08)
  • 23-Aug
  • Rice
  • 13/09(23/08)
  • 23-Aug
  • US10YNote
  • 19/09 (23/08)
  • 23-Aug
  • US30Bond
  • 19/09 (23/08)
  • 23-Aug
  • Palladium
  • 26/09(21/08)
  • 23-Aug
  • Gilt10Y
  • 29/08(23/08)
  • 23-Aug
  • GER10YBond
  • 9-Jun
  • 30-Aug
  • BTCFutures
  • 30/08
  • 29-Aug