Data vypršení platnosti CFD

Data vypršení platnosti kontraktů jsou data, kdy vyprší platnost podkladových aktiv, a jsou stanovena pro každý obchodovatelný finanční nástroj.

Jakékoliv stávající čekající příkazy (tj. stop loss, take profit, entry stop nebo entry limit) zadané u daného nástroje budou upraveny tak, aby symetricky odrážely cenové rozdíly mezi končícím kontraktem a novým kontraktem v den rolloveru ve 21:00 GMT.

V rámci reakce na nové kontrakty future se automatický rollover pojí s poplatkem odpovídajícím spreadu daného CFD. Prakticky se tak vyrovnávají náklady, které by Vám vznikly, kdyby Vaše pozice v CFD byla zavřena v datum vypršení a kdybyste poté otevřeli novou pozici v CFD na základě nového kontraktu futures. Poplatek za spread bude zahrnut v již prováděné úpravě, která má odrážet cenový rozdíl mezi končícím kontraktem future a novým kontraktem future.

U zákazníků, kteří v datum rolloveru v 21:00 GMT drží otevřené pozice, budou provedeny takové úpravy, aby se v nich odrážel rozdíl mezi cenou končícího kontraktu a cenou nového kontraktu. Tato úprava bude provedena prostřednictvím poplatku za swap, který bude na jejich účet přičten nebo z něj odečten ve 21:00 GMT.
Obchoduje-li se s novým kontraktem za vyšší cenu, než u končícho kontraktu, dlouhé pozici (nákupu) bude odečten negativní rollover poplatek a krátké pozici (prodeji) bude připsán pozitivní rollover poplatek.

Obchoduje-li se s novým kontraktem za nižší cenu, než u končícho kontraktu, dlouhé pozici (nákupu) bude připsán pozitivní rollover poplatek a krátké pozici (prodeji) bude odečten negativní rollover poplatek.

Rolloveru CFD se můžete vyhnout, zavřete-li své pozice před datem rolloveru.

 • Platform Name
 • Actual Expiration date
 • Roll over date
  • GER10YBond
  • 8-Mar
  • 5-Mar
  • Jappan225
  • 11-Mar
  • 5-Mar
  • DollarIndex
  • 03/05 (15/03)
  • 5-Mar
  • Spain35
  • 19-Mar
  • 12-Mar
  • France40
  • 19-Mar
  • 12-Mar
  • Amsterdam25
  • 19-Mar
  • 12-Mar
  • VIXX
  • 17-Mar
  • 12-Mar
  • Oil
  • 23-Mar
  • 12-Mar
  • Australia200
  • 18-Mar
  • 12-Mar
  • Europe50
  • 19-Mar
  • 12-Mar
  • USA30
  • 18-Mar
  • 12-Mar
  • Germany30
  • 19-Mar
  • 12-Mar
  • Germany50
  • 19-Mar
  • 12-Mar
  • UK100
  • 19-Mar
  • 12-Mar
  • USA500
  • 18-Mar
  • 12-Mar
  • USTECH100
  • 18-Mar
  • 12-Mar
  • USA2000
  • 18-Mar
  • 12-Mar
  • Italy40
  • 19-Mar
  • 12-Mar
  • Swiss20
  • 19-Mar
  • 12-Mar
  • Platinum
  • 31/03(17/03)
  • 19-Mar
  • BTCFutures
  • 26-Mar
  • 25-Mar
  • NaturalGas
  • 30-Mar
  • 26-Mar
  • HongKong50
  • 30-Mar
  • 26-Mar
  • HeatingOil
  • 5-Apr
  • 26-Mar
  • BrentOil
  • 31-Mar
  • 26-Mar
  • Cocoa
  • 19/4(1/4)
  • 2-Apr
  • Cotton
  • 26/4 (06/04)
  • 2-Apr
  • Coffee
  • 22/4(9/4)
  • 9-Apr