Data vypršení platnosti CFD

Data vypršení platnosti kontraktů jsou data, kdy vyprší platnost podkladových aktiv, a jsou stanovena pro každý obchodovatelný finanční nástroj.

Jakékoliv stávající čekající příkazy (tj. stop loss, take profit, entry stop nebo entry limit) zadané u daného nástroje budou upraveny tak, aby symetricky odrážely cenové rozdíly mezi končícím kontraktem a novým kontraktem v den rolloveru ve 21:00 GMT.

V rámci reakce na nové kontrakty future se automatický rollover pojí s poplatkem odpovídajícím spreadu daného CFD. Prakticky se tak vyrovnávají náklady, které by Vám vznikly, kdyby Vaše pozice v CFD byla zavřena v datum vypršení a kdybyste poté otevřeli novou pozici v CFD na základě nového kontraktu futures. Poplatek za spread bude zahrnut v již prováděné úpravě, která má odrážet cenový rozdíl mezi končícím kontraktem future a novým kontraktem future.

U zákazníků, kteří v datum rolloveru v 21:00 GMT drží otevřené pozice, budou provedeny takové úpravy, aby se v nich odrážel rozdíl mezi cenou končícího kontraktu a cenou nového kontraktu. Tato úprava bude provedena prostřednictvím poplatku za swap, který bude na jejich účet přičten nebo z něj odečten ve 21:00 GMT.
Obchoduje-li se s novým kontraktem za vyšší cenu, než u končícho kontraktu, dlouhé pozici (nákupu) bude odečten negativní rollover poplatek a krátké pozici (prodeji) bude připsán pozitivní rollover poplatek.

Obchoduje-li se s novým kontraktem za nižší cenu, než u končícho kontraktu, dlouhé pozici (nákupu) bude připsán pozitivní rollover poplatek a krátké pozici (prodeji) bude odečten negativní rollover poplatek.

Rolloveru CFD se můžete vyhnout, zavřete-li své pozice před datem rolloveru.

 • Instrument
 • Actual expiration Date
 • Rollover date
  • Cocoa
  • 17-Jun
  • 7-Jun
  • Coffee
  • 20-Jun
  • 7-Jun
  • Japan225
  • 13-Jun
  • 7-Jun
  • Spain35
  • 21-Jun
  • 14-Jun
  • France40
  • 21-Jun
  • 14-Jun
  • Sweden30
  • 20-Jun
  • 14-Jun
  • Amsterdam25
  • 21-Jun
  • 14-Jun
  • Norway20
  • 21-Jun
  • 14-Jun
  • Oil
  • 20-Jun
  • 14-Jun
  • VIXX
  • 19-Jun
  • 14-Jun
  • Cotton
  • 24-Jun
  • 14-Jun
  • Sugar
  • 28-Jun
  • 14-Jun
  • Platinum
  • 28-Jul
  • 14-Jun
  • DollarIndex
  • 17-Jun
  • 14-Jun
  • Australia200
  • 20-Jun
  • 14-Jun
  • Europe50
  • 21-Jun
  • 14-Jun
  • USA30
  • 21-Jun
  • 14-Jun
  • Germany30
  • 21-Jun
  • 14-Jun
  • UK100
  • 21-Jun
  • 14-Jun
  • USA500
  • 21-Jun
  • 14-Jun
  • USTECH100
  • 21-Jun
  • 14-Jun
  • USA2000
  • 21-Jun
  • 14-Jun
  • Italy40
  • 21-Jun
  • 14-Jun
  • Swiss20
  • 21-Jun
  • 14-Jun
  • NaturalGas
  • 21-Jun
  • 21-Jun
  • HongKong45
  • 27-Jun
  • 21-Jun
  • MSCITaiwan
  • 27-Jun
  • 21-Jun
  • India50
  • 27-Jun
  • 21-Jun
  • HeatingOil
  • 28-Jun
  • 21-Jun
  • BrentOil
  • 28-Jun
  • 21-Jun
  • China50
  • 27-Jun
  • 21-Jun
  • Copper
  • 29-Jul
  • 21-Jun
  • Wheat
  • 12-Jul
  • 21-Jun
  • Corn
  • 12-Jul
  • 21-Jun
  • Soybeans
  • 12-Jul
  • 21-Jun
  • Rice
  • 12-Jul
  • 21-Jun
  • BTCFutures
  • 28-Jun
  • 27-Jun