Article Hero

Movement on multiple fronts – Market Overview

1613564462.png
Miguel A. Rodriguez
Miguel A. Rodriguez
05 listopad 2022
The USD gained territory driven by the rebound in treasury bond yields and a modest shift in market risk sentiment towards higher risk aversion.

Elsewhere, the global stock markets slowed their upward movement experiencing slight drops for North American indices and a more pronounced fall for Japan225 index that corrected after almost two weeks of a bullish rally.

The causes of these falls can be attributed purely to technical reasons. Still, it is also worth mentioning that the increases in interest rates of long-term references anticipate investors' fear of inflationary spikes that could force central banks, especially the Federal Reserve, to anticipate the moment when reference rates could rise again.

Higher interest rates would hurt the markets by influencing stocks' valuation criteria, which would make their financing needs more expensive.

The main factor to take into account at this time would be the level of growth of the economy and, to a greater extent, inflation expectations.

This afternoon, Fed’s Meeting Minutes will be published. Although no variation is expected in regards to the assessment of the economic situation, any comment they make concerning a potential inflationary rebound could potentially influence the markets.

The energy market keeps steady.

One of the elements that are beginning to worry about the market, which could influence the Federal Reserve's valuation is the continuous rise in oil prices.

Although energy prices are not taken into account when assessing sustained inflationary pressures, they are still a factor that could influence the rest of the commodities.

Oil has already reached maximum levels (higher than those pre-COVID), and with expectations of production cuts by OPEC, prices could continue to increase.

Technically, oil it is in an uptrend and only finds resistance in the zone of January 2020 highs at 65.60.

The EUR/USD pair might be on the downhill.

EUR/USD is back in the pivot zone of 1.2065 below which, from a technical analysis point of view, it could work its way towards the previous lows of 1.1960 where the next support for the pair is located.

Sources:  Bloomberg, WSJ.

Uvedené informace zpracovala společnost CAPEX.com/cz a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.

Share this article

How did you find this article?

Awful
Ok
Great
Awesome

Přečtěte si více

Miguel A. Rodriguez
Miguel A. Rodriguez
Financial Writer

Miguel worked for major financial institutions such as Banco Santander, and Banco Central-Hispano. He is a published author of currency trading books. 

Rozdílové smlouvy jsou komplexní nástroje a v důsledku použití finanční páky jsou spojeny s vysokým rizikem rychlého vzniku finanční ztráty. U 69.69% účtů retailových investorů došlo při obchodování s rozdílovými smlouvami u tohoto poskytovatele ke vzniku ztráty. Měli byste zvážit, zda rozumíte tomu, jak rozdílové smlouvy fungují, a zda si můžete dovolit vysoké riziko ztráty svých finančních prostředků.