Notifications Bell

New wave of sanctions revealed for Russia

New wave of sanctions revealed for Russia

The latest sanctions announced for Russia continue to impact markets, especially in the European one, but the Fed influenced prices the most.

Some voices say they could go as far as the prohibition of oil purchases from Russia, although Germany's refusal suggests that the sanctions will not be so extreme.

But what changed market sentiment yesterday was the remarks of Federal Reserve Vice Chairman Brainard. She said that she expected rapid drawdowns in the central bank's balance sheet, encouraging expectations of outright bond sales.

The relevance of these statements comes from the fact that the FED vice-president is considered "dovish." Hence, since the less aggressive part of the FED already recognizes the need to make more restrictive decisions in monetary policy, the possibility of a greater number of rate hikes of 50bps increases. What worries the market the most is the bonds sales that, once they occur, would take the bonds yields to higher levels.

The yield on the 10-year bond rose to 2.57%, the highest level since April 2019.

The US Dollar strengthened immediately after these statements, with the EUR/USD pair going more than 50 pips lower, in this case also pressured by the uncertainty surrounding the Ukraine conflict. The USD/JPY, more sensitive to the yields of the US bonds, rose just over 80 pips, approaching the latest highs, and all this even though the Bank of Japan had expressed its disagreement with the excessive volatility of the currency and even threatened to intervene if it continues.

This time, the US stock indices were also affected, which, in principle, had already discounted rate hikes but perhaps not so much a potential more aggressive move by the Fed to reduce its balance sheet with bond sales.

It is noteworthy that two major US banks, Bank of America, and Morgan Stanley, have issued notes to their clients warning of the possibility that this latest bullish movement in the stock markets may have been corrective, anticipating new falls in the future. This has probably also influenced the market.

The Nasdaq Index, as seen on the weekly chart, corrected to exactly the 0.618% Fibonacci level and has since pulled back. Therefore, the reference level is 15,253, which has been touched twice in recent days without being able to surpass it.

Sources: Bloomberg, Reuters.

Uvedené informace zpracovala společnost Miguel A. Rodriguez a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum.

Společnost Key Way Investments Ltd neovlivňuje ani nemá žádné informace při formulování zde obsažených informací. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.