Notifications Bell

Rising inflation expectations impact global equities - Market Overview

Rising inflation expectations impact global equities  -  Market Overview

The stock markets are beginning to feel threatened by rising inflation expectations worldwide. The weak labor market data might convince the Fed to make a move to control inflation spikes.

Added to this is the increase in commodity prices. For example, Copper is trading at its highest levels in history. Problems in the supply chains that have caused a shortage of manufacturing components have led to increasingly high prices.

Elsewhere, U.S. Treasury Bonds yields are stable, with the 10-year benchmark trading around 1.60%. However, if inflation surges, the markets expect yields to resume their upward path, negatively impacting the stock markets.

Stock markets feel the shocks.

Yesterday, the pressure started to pile up in the tech sector, slowly taking over other major industries. In the early morning, the Asian stock markets were also affected by the selling pressure.

Tomorrow, U.S.’ CPI data is scheduled for release. If expectations are surpassed, and the report shows rising figures, then the risk aversion could increase.

Another cause for concern is related to the costs of the pandemic. The enormous government spending deployed by all countries could be reflected in tax increases that are being prepared at the government level and possibly affect the rich people.

As a result of this scenario, the Tech 100 technological index lost over 3%. For the first time in more than a year, the index began to pierce the 100-day SMA line that is now passing through the area of 13281, now acting as the primary supporting reference. Daily closes below this level could make room for bearish scenarios.

Asian stock markets have also experienced losses for the same reasons. For example, Nikkei dropped more than 3% too. Technically, it is approaching a support band located around 28,465, piercing the line of 100 days SMA.

Sources: Bloomberg, reuters.com.

Uvedené informace zpracovala společnost Miguel A. Rodriguez a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum.

Společnost Key Way Investments Ltd neovlivňuje ani nemá žádné informace při formulování zde obsažených informací. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.