Notifications Bell

The financial markets collapse in early trading

The financial markets collapse in early trading

US indices started yesterday’s session on a downward spiral, with the Tech100 index shedding close to 5%. European stock markets and energy prices fall too.

The US indices all entered the so-called correction zone - another way of calling a trend change. But as the session progressed, they all recovered to a certain degree.

The prospect of a Russian attack on Ukraine comes as an additional troublesome element for investors who were already worried about the Fed's tightening of monetary policy, something that may start as early as tomorrow after the FOMC meeting.

NATO said on Monday that it was putting forces on standby and bolstering Eastern Europe with more ships and fighter jets in response to Russia's military buildup at Ukraine's borders. At the same time, the United States announced that they were willing to send 5,000 troops in aid.

Tensions are reaching a boiling point, with huge military forces on both sides of the Russian-Ukrainian border and with the departure of staff from some Western embassies in Kyiv. Therefore, all the circumstances are in place for an episode of risk aversion similar to the one we witnessed yesterday.

Investors continued to buy treasuries as safe-haven assets, pushing the US 10-year yield down to 1.70%, despite future Fed rate hikes being a certainty.

Although the demand for energy raw materials should be high in case of a potential confrontation with Russia - the main supplier of Natural Gas to Europe and one of the main oil suppliers – both commodity prices fell.

However, European indices suffered the greatest losses, somehow logical if the reason for the crash was the fear of a confrontation in Ukraine on European territory. It is a known fact that 40% of the Natural Gas that Europe consumes is imported from Russia.

DAX fell to a major support zone around 14,900, from where it rebounded. Below this level, the German index would enter a "correction zone," losing the previous upward trend.

Sources: Bloomberg Reuters.

Uvedené informace zpracovala společnost Miguel A. Rodriguez a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum.

Společnost Key Way Investments Ltd neovlivňuje ani nemá žádné informace při formulování zde obsažených informací. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.