Notifications Bell

The Santa Claus rally takes a break

The Santa Claus rally takes a break

The equity markets paused their growth which had started a week ago, corresponding to the so-called Santa Claus rally.

The markets’ upward momentum was halted yesterday without any news or fundamental data to justify it. This could be due to the change of market flow from technological stocks to industrial stocks and others like airlines. And as investors rule out Omicron's induced slowdown, the rotation flow accelerates. Analysts now wonder whether this market position makes sense or if there is an excess of optimism among investors.

Uncertainty remains high, and the potential economic consequences deriving from the measures already taken to fight Omicron are yet to be seen. They cannot be compared to those taken at the start of the pandemic. However, for almost a month now, activities in the service sector have been restricted globally, and China has confined an entire province.

The disparate behavior of indices was reflected in rises in the DowJones 30 and slight retraces in Nasdaq value, with the S&P500 in the middle of the two, closing practically unchanged during the session.

Technically, Tech100 has reversed its upward movement around 16,655, making this level its main resistance zone.

Oil, which rose simultaneously with stock indices, driven by the same positive economic sentiment, also halted its bullish run yesterday.

Pending the crude inventory data scheduled for today, oil failed to pass the level of 76.46, which now acts as primary resistance point.

Sources: Bloomberg, Reuters.

Uvedené informace zpracovala společnost Miguel A. Rodriguez a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum.

Společnost Key Way Investments Ltd neovlivňuje ani nemá žádné informace při formulování zde obsažených informací. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.