Notifications Bell

The tug of war continues

The tug of war continues

The market sentiment changes from day to day due to contradictory news coming from both the West and Russia, which are neither confirmed nor denied.

Stock markets fell on Thursday after Russian-backed separatists and Ukrainian government forces accused each other of firing projectiles, sending investors to seek safety in government bonds, and driving gold prices to eight-month highs.

The two sides accused each other of firing across the ceasefire line in eastern Ukraine, raising alarms at a time when Russia has massed more than 100,000 troops near Ukraine's borders. The West accused Russia of preparing for an invasion. At the same time, Moscow said it was withdrawing some troops and blamed Kyiv for planning an escalation to retake rebel-held territory by force.

Market participants are inclined to believe the most alarming parts, and unfortunately, all attention is centered on this conflict. The subsequent news, true or not, doesn't provide any support for rational market behavior, leaving behind fundamental elements as important as monetary policies.

Due to geopolitical tensions, risk aversion is growing, impacting the foreign exchange market and equities. The Japanese yen strengthened against the US Dollar while stock indices collapsed. However, the fixed income market wasn’t affected too much, with the US 10-year bond yield only falling around 6 basis points and still above the levels from the start of the Ukraine crisis.

However, the indices took a severe hit. The technological Nasdaq, as usual, was the most affected due to fears in the market, leading to 3% losses and approaching critical levels around 13900. Below this level, more pronounced losses could be triggered.

Sources: Bloomberg, Reuters.

Uvedené informace zpracovala společnost Miguel A. Rodriguez a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum.

Společnost Key Way Investments Ltd neovlivňuje ani nemá žádné informace při formulování zde obsažených informací. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.