Notifications Bell

Wall Street hits all-time highs after Fed’s latest statements - Market Overview

Wall Street hits all-time highs after Fed’s latest statements - Market Overview

Fed’s most recent comments and the positive data in the U.S. services sector have managed to calm the markets, leading to U.S. stocks reaching record levels again.

Progress in the approval of the infrastructure U.S. investment plan also contributes to this improved mood among investors. The first part of this one trillion-dollar plan could be green-lighted by the Senate as soon as today or tomorrow. The long-awaited infrastructure investment package could be a positive factor for the stock markets.

The indices, both in Europe and the United States, performed well yesterday, with Tech100 reaching a new all-time high, surpassing the previous level of 15.132.

The employment figure, non-Farm payroll and unemployment rate, scheduled for publishing today, will undoubtedly be a decisive factor for the markets since it is crucial for assessing the recovery of the North American economy.

This optimistic market tone is reflected in the yen-related pairs, which have all recovered strongly after several days of losses in the foreign exchange market.

Of all these pairs, the GBP/JPY performed best, approaching the resistance level located at 153.50, above which the downward trend that has been visible since the beginning of June would be over.

Yesterday's Bank of England MPC meeting also contributed to the upward movement of the British currency. Although the central bank hasn’t settled on any change in interest rates or their Q.E. program, traders saw the optimistic assessment of the British economy's evolution as positive.

Sources: Bloomberg, reuters.com.

Uvedené informace zpracovala společnost Miguel A. Rodriguez a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum.

Společnost Key Way Investments Ltd neovlivňuje ani nemá žádné informace při formulování zde obsažených informací. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Minulá výkonnost a předpovědi nejsou spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.