Notifications Bell

What is an Initial Public Offering and Which IPOs The Market Awaits?

What is an Initial Public Offering and Which IPOs The Market Awaits?

 

Initial Public Offering (IPO)- Concept

Initial Public Offering or going public is the process that companies go through when they issue securities for the first time. The entity qualifies for an IPO once has strong fundamentals and proven profitability potential. IPO transforms a business from a privately owned entity into one that is owned by public stockholders.

Initial Public Offering- Opportunities

Going public provides a great opportunity for the company to raise a lot of money in the hope of growing and expanding the business. It enables the entity to attract better management talent and provide them with an incentive to perform well.

On the other hand, it poses a good trading opportunity for the public to acquire the company’s shares. IPOs are known for having volatile opening day returns that can attract investors looking to benefit from the discount involved and target the appreciation of their investment and possibly dividends.

One of the biggest advantages IPO offers is raising capital more than once, as the company can issue in the future new shares and sell them through secondary offering because it already has access to the public markets through the IPO.

Initial Public Offering - Challenges

Going public involves significant changes for business including a loss of flexibility and control for management. To offer shares for sale via IPO, the enterprise must be a public limited company, and when applies for listing on the stock exchange, it must comply with a series of rules.

Once listed, it should comply with another series of ongoing obligations such as making public all price-sensitive information and issue the annual and interim report with accounts to shareholders within a set time frame. Price sensitive information is news that would be expected to move the company’s share price once in the public domain, such as changes to the company’s forecast trading prospects, dividends announcements, etc.

However, there is no guarantee that an IPO will succeed in selling all offered shares, and in times of turmoil, it is common to withdraw the IPO or maybe postpone it.

Impending IPOs to Watch

The Coronavirus pandemic has impacted the IPOs market and caused companies to postpone going public. Companies like Airbnb, Robinhood, Palantir, Snowflake are among the hottest IPOs to watch for in 2020.

Uvedené informace zpracovala společnost Mahmoud Alkdusi a nepředstavují investiční doporučení. Uvedené informace poskytujeme v rámci naší marketingové komunikace pouze pro informační účely, nebyly připraveny v souladu s právními předpisy upravujícími šíření nezávislého investičního průzkumu a nevztahuje se na ně zákaz obchodování před šířením investičního výzkumu.

Uživatelé / čtenáři by se neměli spoléhat výhradně na informace, které jsou zde prezentovány, a měli by také provádět vlastní výzkum / analýzu a také četli skutečný podkladový výzkum.

Společnost Key Way Investments Ltd neovlivňuje ani nemá žádné informace při formulování zde obsažených informací. Obsah je obecný a nezohledňuje individuální osobní situaci, investiční zkušenosti nebo současnou finanční situaci.

Společnost Key Way Investments Ltd proto nebere žádnou odpovědnost za ztráty obchodování z důvodu použití a obsahu zde uvedených informací. Výkonnost v minulosti není spolehlivým ukazatelem budoucích výsledků.