Data vypršení platnosti CFD

Data vypršení platnosti kontraktů jsou data, kdy vyprší platnost podkladových aktiv, a jsou stanovena pro každý obchodovatelný finanční nástroj.

Jakékoliv stávající čekající příkazy (tj. stop loss, take profit, entry stop nebo entry limit) zadané u daného nástroje budou upraveny tak, aby symetricky odrážely cenové rozdíly mezi končícím kontraktem a novým kontraktem v den rolloveru ve 21:00 GMT.

V rámci reakce na nové kontrakty future se automatický rollover pojí s poplatkem odpovídajícím spreadu daného CFD. Prakticky se tak vyrovnávají náklady, které by Vám vznikly, kdyby Vaše pozice v CFD byla zavřena v datum vypršení a kdybyste poté otevřeli novou pozici v CFD na základě nového kontraktu futures. Poplatek za spread bude zahrnut v již prováděné úpravě, která má odrážet cenový rozdíl mezi končícím kontraktem future a novým kontraktem future.

U zákazníků, kteří v datum rolloveru v 21:00 GMT drží otevřené pozice, budou provedeny takové úpravy, aby se v nich odrážel rozdíl mezi cenou končícího kontraktu a cenou nového kontraktu. Tato úprava bude provedena prostřednictvím poplatku za swap, který bude na jejich účet přičten nebo z něj odečten ve 21:00 GMT.
Obchoduje-li se s novým kontraktem za vyšší cenu, než u končícho kontraktu, dlouhé pozici (nákupu) bude odečten negativní rollover poplatek a krátké pozici (prodeji) bude připsán pozitivní rollover poplatek.

Obchoduje-li se s novým kontraktem za nižší cenu, než u končícho kontraktu, dlouhé pozici (nákupu) bude připsán pozitivní rollover poplatek a krátké pozici (prodeji) bude odečten negativní rollover poplatek.
 

Rolloveru CFD se můžete vyhnout, zavřete-li své pozice před datem rolloveru.

instrument

current_week

automatic_rollover_differences

currency

GER10YBond

1 Dec

0.405

EUR

Japan225

1 Dec

-77.5

JPN

instrument

rollover_date

automatic_rollover_differences

currency

Italy40

8 Dec

TBA

EUR

USA2000

8 Dec

TBA

USD

USA30

8 Dec

TBA

USD

USA500

8 Dec

TBA

USD

TECH100

8 Dec

TBA

USD

Swiss20

8 Dec

TBA

CHF

UK100

8 Dec

TBA

GBP

Europe50

8 Dec

TBA

EUR

Germany40

8 Dec

TBA

EUR

France40

8 Dec

TBA

EUR

Amsterdam25

8 Dec

TBA

EUR

Spain35

8 Dec

TBA

EUR

DollarIndex

8 Dec

TBA

USD

Oil

15 Dec

TBA

USD

VIXX

15 Dec

TBA

USD

Australia200

15 Dec

TBA

AUD

NaturalGas

22 Dec

TBA

USD

HongKong45

22 Dec

TBA

HKD

Platinum

22 Dec

TBA

USD

Soybeans

22 Dec

TBA

USD

HeatingOil

22 Dec

TBA

USD

BrentOil

22 Dec

TBA

USD