Data vypršení platnosti CFD

Data vypršení platnosti kontraktů jsou data, kdy vyprší platnost podkladových aktiv, a jsou stanovena pro každý obchodovatelný finanční nástroj.

Jakékoliv stávající čekající příkazy (tj. stop loss, take profit, entry stop nebo entry limit) zadané u daného nástroje budou upraveny tak, aby symetricky odrážely cenové rozdíly mezi končícím kontraktem a novým kontraktem v den rolloveru ve 21:00 GMT.

V rámci reakce na nové kontrakty future se automatický rollover pojí s poplatkem odpovídajícím spreadu daného CFD. Prakticky se tak vyrovnávají náklady, které by Vám vznikly, kdyby Vaše pozice v CFD byla zavřena v datum vypršení a kdybyste poté otevřeli novou pozici v CFD na základě nového kontraktu futures. Poplatek za spread bude zahrnut v již prováděné úpravě, která má odrážet cenový rozdíl mezi končícím kontraktem future a novým kontraktem future.

U zákazníků, kteří v datum rolloveru v 21:00 GMT drží otevřené pozice, budou provedeny takové úpravy, aby se v nich odrážel rozdíl mezi cenou končícího kontraktu a cenou nového kontraktu. Tato úprava bude provedena prostřednictvím poplatku za swap, který bude na jejich účet přičten nebo z něj odečten ve 21:00 GMT.
Obchoduje-li se s novým kontraktem za vyšší cenu, než u končícho kontraktu, dlouhé pozici (nákupu) bude odečten negativní rollover poplatek a krátké pozici (prodeji) bude připsán pozitivní rollover poplatek.

Obchoduje-li se s novým kontraktem za nižší cenu, než u končícho kontraktu, dlouhé pozici (nákupu) bude připsán pozitivní rollover poplatek a krátké pozici (prodeji) bude odečten negativní rollover poplatek.
 

Rolloveru CFD se můžete vyhnout, zavřete-li své pozice před datem rolloveru.

Instrument

Tento týden

Automatic rollover differences

Měna

Platinum

24 Mar

TBA

USD

NaturalGas

24 Mar

TBA

USD

HongKong50

24 Mar

TBA

HKD

HeatingOil

24 Mar

TBA

USD

BrentOil

24 Mar

TBA

USD

Instrument

Roll Over Date

Automatic rollover differences

Měna

GER10YBond

3 Mar

-0.925

EUR

Japan225

3 Mar

-260

JPN

DollarIndex

3 Mar

-0.3

USD

Amsterdam25

10 Mar

0.9

EUR

Australia200

10 Mar

31.5

AUD

Europe50

10 Mar

-60.5

EUR

France40

10 Mar

11

EUR

Germany30

10 Mar

169

EUR

Italy40

10 Mar

-482.5

EUR

Spain35

10 Mar

-45.5

EUR

Swiss20

10 Mar

-118.5

CHF

TECH100

10 Mar

130.13

USD

UK100

10 Mar

0

GBP

USA2000

10 Mar

16.35

USD

USA30

10 Mar

255

CHF

USA500

10 Mar

34.62

EUR

Oil

17 Mar

0.22

USD

VIXX

17 Mar

0.325

USD

BTCFutures

30 Mar

TBA

USD