Αδειοδότηση και Ρύθμιση

Είμαστε αφοσιωμένοι στη διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος συναλλαγών για τους πελάτες μας, σε κάθε γωνιά του κόσμου.
Εδώ μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον κανονισμό μας και τις οικονομικές αρχές από τις οποίες είμαστε εγγεγραμμένοι, εξουσιοδοτημένοι και αδειοδοτημένοι.

 

Εγκεκριμένοι Τομείς:


www.keywayinvestments.ro, www.keywayinvestments.com, www.capex.com/eu, www.capex.com/ro, 

www.capex.com/es, www.capex.com/it, www.capex.com/de, www.capex.com/cz, www.capex.com/hu, www.capex.com/pl, www.capex.com/el.

Με άδεια από

Cyprus, CY

Cyprus, CY

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC)

South Africa, ZA

South Africa, ZA

Financial Sector Conduct Authority (FSCA)

Seychelles, SC

Seychelles, SC

Financial Services Authority (FSA)

UAE, Abu Dhabi

UAE, Abu Dhabi

Abu Dhabi Global Market, Financial Services Regulatory Authority (FSRA)

Υποκαταστήματα εγγεγραμμένα σε

ASF, RO

ASF, RO

Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF)

Εγγεγραμμένος με

Αυστρία

Αυστρία

Finanzmarktaufsicht (FMA)

Βουλγαρία

Βουλγαρία

Комисията за финансов надзор (КФН – Βουλγαρική FSC)

Κροατία

Κροατία

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)

Τσεχική Δημοκρατία

Τσεχική Δημοκρατία

Česká Národní Banka (CNB) (Εθνική Τράπεζα της Τσεχίας)

Δανία

Δανία

Finanstilsynet (DFSA) (Δανική Χρηματοοικονομική Εποπτική Αρχή)

Εσθονία

Εσθονία

Finantsinspektsioon (FSAEE)

Φινλανδία

Φινλανδία

Finanssivalonta (FIN-FSA) (Αρχή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας της Φινλανδίας)

Γαλλία

Γαλλία

Autorité des Marchés Financiers (AMF) / The Financial Firms Register (REGAFI)

Γερμανία

Γερμανία

Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) (Ομοσπονδιακή Αρχή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας)

Ελλάδα

Ελλάδα

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚΕ)

Ουγγαρία

Ουγγαρία

Magyar Nemzeti Bank (MNB) (Κεντρική Τράπεζα της Ουγγαρίας)

Ισλανδία

Ισλανδία

Fjármálaeftirlitid (FME)

Ιταλία

Ιταλία

Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) (Εθνική Επιτροπή για τις Εταιρείες και το Χρηματιστήριο)

Ιρλανδία

Ιρλανδία

Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας (CBI)

Λετονία

Λετονία

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK)

Λιθουανία

Λιθουανία

Lietuvos Bankas Eurosistema

Λουξεμβούργο

Λουξεμβούργο

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

Λιχτενστάιν

Λιχτενστάιν

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

Μάλτα

Μάλτα

Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Μάλτας (MFSA)

Ολλανδία

Ολλανδία

De Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Νορβηγία

Νορβηγία

Finanstilsynet (NFSA) (Αρχή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας της Νορβηγίας)

Πολωνία

Πολωνία

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)

Πορτογαλία

Πορτογαλία

Comissao do Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM)

Δημοκρατία της Σλοβακίας

Δημοκρατία της Σλοβακίας

Národná Banka Slovenska (NBS)

Σλοβενία

Σλοβενία

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP)

Σουηδία

Σουηδία

Finansinspektionen (FI) (Αρχή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας)

Είμαστε κοινωνικοί! Μείνετε σε επαφή μαζί μας ακολουθώντας τα κανάλια μας:

    Ακολουθησε μας:

    Τα CFD είναι πολύπλοκα μέσα και έχουν υψηλό κίνδυνο ταχείας απώλειας χρημάτων λόγω μόχλευσης. Το 69.69% των λογαριασμών ιδιωτών επενδυτών χάνουν χρήματα όταν διαπραγματεύονται CFD με αυτόν τον πάροχο. Θα πρέπει να εξετάσετε εάν καταλαβαίνετε πώς λειτουργούν τα CFD και εάν έχετε την οικονομική δυνατότητα να αναλάβετε τον υψηλό κίνδυνο να χάσετε τα χρήματά σας.