Αδειοδότηση και Ρύθμιση

Είμαστε αφοσιωμένοι στη διατήρηση ενός ασφαλούς περιβάλλοντος συναλλαγών για τους πελάτες μας, σε κάθε γωνιά του κόσμου.
Εδώ μπορείτε να βρείτε περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με τον κανονισμό μας και τις οικονομικές αρχές από τις οποίες είμαστε εγγεγραμμένοι, εξουσιοδοτημένοι και αδειοδοτημένοι.

 

Εγκεκριμένοι Τομείς:


www.keywayinvestments.ro, www.keywayinvestments.com, www.capex.com/eu, www.capex.com/ro, 

www.capex.com/es, www.capex.com/it, www.capex.com/de, www.capex.com/cz.  

Με άδεια από

CySEC, CY

CySEC, CY

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου

Υποκαταστήματα εγγεγραμμένα σε

ASF, RO

ASF, RO

Autoritatea de Supraveghere Financiara (ASF)

CNMV, ES

CNMV, ES

Comision Nacional del Mercado de Valores (CNMV) (Ισπανική Επιτροπή Αγοράς Τίτλων)

Δεμένος πράκτορας

Ισπανία

Ισπανία

Η Key Way Investments Ltd από τις 15/11/2022 έχει τερματίσει τη χρήση του Tied Agent, Panay Management S.L (με αριθμό εγγραφής B88198890 και καταχωρημένη διεύθυνση: Calle Hermosilla, No 48, 1 Derecha, 28001, Madrid, Spain), που είχε προηγουμένως εγκριθεί από την CNMV και την CYSEC.

Εγγεγραμμένος με

Αυστρία

Αυστρία

Finanzmarktaufsicht (FMA)

Βουλγαρία

Βουλγαρία

Комисията за финансов надзор (КФН – Βουλγαρική FSC)

Κροατία

Κροατία

Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga (HANFA)

Τσεχική Δημοκρατία

Τσεχική Δημοκρατία

Česká Národní Banka (CNB) (Εθνική Τράπεζα της Τσεχίας)

Δανία

Δανία

Finanstilsynet (DFSA) (Δανική Χρηματοοικονομική Εποπτική Αρχή)

Εσθονία

Εσθονία

Finantsinspektsioon (FSAEE)

Φινλανδία

Φινλανδία

Finanssivalonta (FIN-FSA) (Αρχή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας της Φινλανδίας)

Γαλλία

Γαλλία

Autorité des Marchés Financiers (AMF) / The Financial Firms Register (REGAFI)

Γερμανία

Γερμανία

Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin) (Ομοσπονδιακή Αρχή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας)

Ελλάδα

Ελλάδα

Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς (ΕΚΕ)

Ουγγαρία

Ουγγαρία

Magyar Nemzeti Bank (MNB) (Κεντρική Τράπεζα της Ουγγαρίας)

Ισλανδία

Ισλανδία

Fjármálaeftirlitid (FME)

Ιταλία

Ιταλία

Commissione Nazionale per le Societa e la Borsa (CONSOB) (Εθνική Επιτροπή για τις Εταιρείες και το Χρηματιστήριο)

Ιρλανδία

Ιρλανδία

Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας (CBI)

Λετονία

Λετονία

Finanšu un kapitāla tirgus komisija (FKTK)

Λιθουανία

Λιθουανία

Lietuvos Bankas Eurosistema

Λουξεμβούργο

Λουξεμβούργο

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

Λιχτενστάιν

Λιχτενστάιν

Commission de Surveillance du Secteur Financier (CSSF)

Μάλτα

Μάλτα

Αρχή Χρηματοοικονομικών Υπηρεσιών της Μάλτας (MFSA)

Ολλανδία

Ολλανδία

De Autoriteit Financiële Markten (AFM)

Νορβηγία

Νορβηγία

Finanstilsynet (NFSA) (Αρχή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας της Νορβηγίας)

Πολωνία

Πολωνία

Komisja Nadzoru Finansowego (KNF)

Πορτογαλία

Πορτογαλία

Comissao do Mercado de Valores Mobiliarios (CMVM)

Δημοκρατία της Σλοβακίας

Δημοκρατία της Σλοβακίας

Národná Banka Slovenska (NBS)

Σλοβενία

Σλοβενία

Agencija za trg vrednostnih papirjev (ATVP)

Σουηδία

Σουηδία

Finansinspektionen (FI) (Αρχή Χρηματοοικονομικής Εποπτείας)

Είμαστε κοινωνικοί! Μείνετε σε επαφή μαζί μας ακολουθώντας τα κανάλια μας:

Ακολουθησε μας: