Νομικά Έγγραφα

quarters_no_file

Κανονισμός CYSEC

Η CAPEX.com λειτουργεί από την Key Way Investments Ltd, μια εταιρεία που είναι εξουσιοδοτημένη και ελέγχεται από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Κύπρου (CySEC) με αριθμό άδειας 292/16. Η επωνυμία υπόκειται στους Κανόνες της CySEC και δεσμεύεται για τα υψηλότερα πρότυπα ηθικής συναλλαγής και διαφάνειας, ενώ εφαρμόζει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να διασφαλίσει ότι τα κεφάλαια κάθε πελάτη διατηρούνται ασφαλή.

Η CAPEX.com είναι εξουσιοδοτημένο να παρέχει τις ακόλουθες επενδυτικές και βοηθητικές υπηρεσίες:

 

1. Επενδυτικές Υπηρεσίες


 

Λήψη και διαβίβαση εντολών σε σχέση με ένα ή περισσότερα χρηματοοικονομικά μέσα.

Εκτέλεση εντολών για λογαριασμό πελατών. Συναλλαγές για ίδιο λογαριασμό.


 

2. Βοηθητικές Υπηρεσίες


 

Φύλαξη και διαχείριση χρηματοπιστωτικών μέσων, συμπεριλαμβανομένης της φύλαξης και συναφών υπηρεσιών.

Χορήγηση πιστώσεων ή δανείων σε ένα ή περισσότερα χρηματοπιστωτικά μέσα, όταν η εταιρεία που χορηγεί την πίστωση ή το δάνειο συμμετέχει στη συναλλαγή;

Υπηρεσίες συναλλάγματος όπου συνδέονται με την παροχή επενδυτικών υπηρεσιών;

Επενδυτική έρευνα και χρηματοοικονομική ανάλυση ή άλλες μορφές.

Διασυνοριακές Υπηρεσίες Προς τα Κράτη Μέλη

Η εταιρεία μπορεί να παρέχει διασυνοριακές υπηρεσίες στα ακόλουθα κράτη μέλη:

Αυστρία, Βουλγαρία, Κροατία, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ισλανδία, Ιρλανδία, Ιταλία, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Νορβηγία, Πολωνία, Πορτογαλία, Ρουμανία, Σλοβακία , Σλοβενία, Ισπανία, Σουηδία.


Παροχή Υπηρεσιών σε Χώρες Εκτός Ε.Ε

Η Εταιρεία μπορεί να παρέχει υπηρεσίες στις ακόλουθες χώρες εκτός ΕΕ:

Κίνα, Αίγυπτος, Ινδονησία, Μαλαισία, Κατάρ, Ελβετία, Ουκρανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα.