Προϋποθέσεις Συναλλαγών

 

 

Η προμήθεια μετοχών των ΗΠΑ υπολογίζεται με βάση τον αριθμό και την κατεύθυνση των μετοχών που διαπραγματεύονται.
Οι μετοχές της ΕΕ, της CZK, της PL και του Ηνωμένου Βασιλείου πληρώνονται με βάση τον όγκο συναλλαγών.
Η προμήθεια εφαρμόζεται κατά την αγορά και την πώληση.
Οι προμήθειες μετατροπής εφαρμόζονται με τα ακόλουθα κριτήρια: Μερίσματα, Διαίρεση/αντίστροφη διαίρεση και Ποσό Διαπραγματευόμενης αξίας 0,125% ανά πλευρά διαπραγμάτευσης.

 

Για περισσότερες πληροφορίες, ανατρέξτε στις Συχνές Ερωτήσεις και Χρεώσεις και Τέλη.