Χαρακτηριστικά Trading Central

  • Ο τέλειος συνδυασμός μεταξύ της ποσοτικής τεχνολογίας και της εμπειρίας των ανώτερων αναλυτών.

  • Πολύγλωσση τεχνική ανάλυση για να σας βοηθήσει να κατανοήσετε το τεχνικό σενάριο με μια ματιά.

  • Πλήρης κάλυψη των πιο δημοφιλών οργάνων CFD

  • Συμμορφώνεται με κορυφαίες αρχές της αγοράς

  • Κατοχυρωμένη με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας αναγνώριση προτύπων που παρακολουθεί συνεχώς τις αγορές 24/7.

  • Γραμμές τάσης, σημείο αναφοράς για ανατροπές τάσεων και εναλλακτικά σενάρια για βελτιωμένη διαχείριση κινδύνου.

Επιλέξτε πιο έξυπνες συναλλαγές

 

Οι έμποροι θα πρέπει πάντα να συναλλάσσονται με έναν έμπειρο και ελεγχόμενο μεσίτη. Ξεκινήστε τις συναλλαγές με την CAPEX.com

Κορυφαία Τεχνική Ανάλυση

 


Το Trading Central* παρέχει στους επενδυτές ένα ευρύ φάσμα τεχνικών δεικτών που μπορούν να χρησιμοποιηθούν με CFD σε Μερίδια, Εμπορεύματα, Δείκτες, Forex, ETF και ομόλογα.

 

*Τρίτων

Κεντρικοί δείκτες & χαρακτηριστικά συναλλαγών

Όργανο εντός της ημέρας

Υποδεικνύει εάν ένα μέσο προβλέπεται να παραμείνει ανοδικό ή πτωτικό κατά τη διάρκεια της ημέρας. Ιδιαίτερα χρήσιμο για τους επενδυτές όταν διαμορφώνουν τις στρατηγικές και τις αποφάσεις τους για ενδοημερήσιες συναλλαγές.

Pivot

Υποδεικνύει το σημείο τιμής στο οποίο προβλέπεται ότι ένα μέσο θα αλλάξει από ανοδικό σε πτωτικό και αντίστροφα. Οι τιμές των σημείων άξονα μπορεί να βοηθήσουν τους εμπόρους να εντοπίσουν πιθανές ευκαιρίες αγοράς/πώλησης που βοηθούν στη δημιουργία μιας αποτελεσματικής στρατηγικής συναλλαγών.

Προτίμηση Trading Central

Υποδεικνύει την προτιμώμενη στρατηγική συναλλαγών του Trading Central τη συγκεκριμένη στιγμή, συμπεριλαμβανομένης της προτιμώμενης διάρκειας συναλλαγών (μακροπρόθεσμη ή βραχυπρόθεσμη) όταν ένα μέσο φτάσει σε μια συγκεκριμένη τιμή.

Εναλλακτικό σενάριο

Υποδεικνύει μια εναλλακτική στρατηγική συναλλαγών σε σχέση με την Πράσινη Ανάλυση. Τα δεδομένα μπορούν να περιλαμβάνουν το σημείο τιμής στο οποίο ένα μέσο μπορεί να υποδεικνύει σημάδια πτώσης και την πιθανότητα περαιτέρω πτώσης του, επισημαίνοντας τα σημεία τιμής στόχου που πρέπει να προσέξετε.

Σχόλια

Προσφέρει δεδομένα σχετικά με τις τιμές περιστροφής, την προβλεπόμενη ορμή της αγοράς. RSI (Δείκτης σχετικής ισχύος) και σημεία διακοπής τιμής. Τέτοια δεδομένα μπορεί ενδεχομένως να είναι πολύ πολύτιμα για να βοηθήσουν τους εμπόρους να εντοπίσουν ευκαιρίες συναλλαγών σε σχέση με τις κινήσεις της αγοράς και των μέσων.

Δημοσιευμένα

Δείχνει την ακριβή ημερομηνία και ώρα GMT που τα δεδομένα του δείκτη κυκλοφόρησαν από το Trading Central. Αυτό είναι πλήρως προσαρμόσιμο, επιτρέποντας στους χρήστες να επιλέξουν τους δείκτες για τους οποίους θα ήθελαν να εμφανίζουν δεδομένα.

Αντίσταση

Η αντίσταση είναι ένα επίπεδο τιμών όπου οι αυξανόμενες τιμές μπορεί να σταματήσουν, να αλλάξουν κατεύθυνση και να αρχίσουν να πέφτουν. Αυτό μπορεί να είναι πολύ πολύτιμο για τους εμπόρους που θέλουν να πουλήσουν όταν ένα περιουσιακό στοιχείο πλησιάζει ένα επίπεδο αντίστασης.

Υποστήριξη

Υποστήριξη είναι ένα επίπεδο τιμής όπου η πτώση των τιμών μπορεί να σταματήσει, να αλλάξει κατεύθυνση και να αρχίσει να αυξάνεται. Αυτό μπορεί να φαίνεται δυνητικά πότε ένα περιουσιακό στοιχείο φτάνει σε χαμηλή τιμή πριν συνεχίσει να αυξάνεται.