PEP - osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne

CySEC

Pobierz dokument

FSCA

Pobierz dokument

ADGM (FSRA)

Pobierz dokument

FSA

Pobierz dokument

Termin PEP (osoba zajmująca eksponowane stanowisko polityczne) jest zwykle używany w branży finansowej, odnosząc się do klientów, którym powierzono znaczące funkcje publiczne. Osoba ta zazwyczaj wiąże się z wyższym ryzykiem ze względu na swoją pozycję i wpływ, jaki może mieć.

Czy jesteś osobą zajmującą eksponowane stanowisko polityczne? Więcej informacji na ten temat można znaleźć w Polityce firmy.