• Czego potrzebuję do weryfikacji konta CAPEX?
    Zgodnie z procedurą należytej staranności wobec klienta CAPEX, klienci są zobowiązani do weryfikacji swoich rachunków w celach bezpieczeństwa i identyfikacji. Może to obejmować na przykład weryfikację nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail, daty urodzenia, sposobu płatności itp. * Uwaga: Zgodnie z naszymi wytycznymi regulacyjnymi, klienci będą zobowiązani do zakończenia procesu weryfikacji przed rozpoczęciem handlu. Wymagania dotyczące weryfikacji tożsamości w CAPEX mogą obejmować następujące elementy, ale nie ograniczają się do nich: 1. Dowód tożsamości Musi to być pełna, kolorowa i czytelna kopia jednego z poniższych: - Paszport, identyfikator krajowy Kopia dowodu tożsamości musi wyraźnie przedstawiać następujące dane: - Pełne nazwisko - Data urodzenia - Data ważności dokumentu identyfikacyjnego - Pełen pasek bezpieczeństwa (jeśli dotyczy) - Twoje zdjęcie 2. Dowód miejsca zamieszkania Musi to być pełna, kolorowa i czytelna kopia jednego z poniższych: - Wyciąg z banku lub karty kredytowej - Rachunek za media, takie jak woda, energia elektryczna, gaz. - Rachunek za telefon stacjonarny Kopia dokumentu potwierdzającego adres musi wyraźnie przedstawiać następujące dane: - Pełne nazwisko - Adres zamieszkania (Uwaga: adres ten powinien być zgodny z adresem podanym podczas rejestracji). Data wydania dokumentu*. *WAŻNE: Dowód lub miejsce zamieszkania nie może być starsze niż 6 miesięcy. 3. Dowód płatności - musi to być pełna, kolorowa i czytelna kopia przedniej i tylnej części karty kredytowej użytej do płatności. Na przedniej stronie karty, następujące informacje muszą być wyraźnie przedstawione: - Pełne imię - Pierwsze i ostatnie 4 cyfry karty powinny być wyraźnie widoczne, a reszta cyfr - zakryta. - Data ważności Na odwrocie karty następujące informacje muszą być wyraźnie przedstawione: - Pierwsza i ostatnie 4 cyfry karty muszą być wyraźnie widoczne. - Należy zakryć kod bezpieczeństwa lub numer CVV (3 cyfry na odwrocie karty). - Podpis posiadacza karty na określonym pasku Wymagana powyżej dokumentacja weryfikacyjna musi zostać przedłożona bezpośrednio do CAPEX. Można tego dokonać za pomocą różnych metod: a) Dokumentacja może być przesłana bezpośrednio na stronę internetową CAPEX z konta klienta. b) Dokumentację można przesłać pocztą elektroniczną na adres: [email protected] lub [email protected]
  • Dlaczego muszę okazać mój paszport lub dokument tożsamości ze zdjęciem oraz inne dokumenty weryfikacyjne?
    Zgodnie z określonymi przez organy regulacyjne zobowiązaniami regulacyjnymi i prawnymi CAPEX musi weryfikować tożsamość i adres zamieszkania każdego klienta. W rezultacie pojawiają się wymogi przesyłania kopii paszportu lub dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz mogą być wymagane informacje o miejscu zamieszkania. Pamiętaj, że otwierając konto w CAPEX, zgadzasz się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i ustaw przeciwko praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym, ale nie tylko, wymogu dostarczenia wystarczających dowodów tożsamości, adresu, źródła finansowania itp. CAPEX nie nawiąże relacji biznesowych z żadną osobą, u której nie uda się zweryfikować tożsamości i adresu zamieszkania, jak również otrzymać i zweryfikować wszelkich niezbędnych dokumentów. W ramach standardowego procesu należytej staranności wdrożono proces weryfikacji, mający chronić przed oszustwami i Ciebie, i CAPEX, a także chronić Twoją prywatność. CAPEX zastrzega sobie prawo do nałożenia w razie potrzeby dodatkowych wymagań dotyczących należytej staranności.