Notifications Bell
 • Czego potrzebuję do weryfikacji konta CAPEX.com?
  Zgodnie z procedurą należytej staranności wobec klienta CAPEX.com, klienci są zobowiązani do weryfikacji swoich rachunków w celach bezpieczeństwa i identyfikacji.

  Może to obejmować na przykład weryfikację nazwiska, adresu zamieszkania, numeru telefonu, adresu e-mail, daty urodzenia, sposobu płatności itp.

  * Uwaga: Zgodnie z naszymi wytycznymi regulacyjnymi, klienci będą zobowiązani do zakończenia procesu weryfikacji przed rozpoczęciem handlu. Wymagania dotyczące weryfikacji tożsamości w CAPEX.com mogą obejmować następujące elementy, ale nie ograniczają się do nich:

  1. Dowód tożsamości
  Musi to być pełna, kolorowa i czytelna kopia jednego z poniższych: - Paszport, identyfikator krajowy
  Kopia dowodu tożsamości musi wyraźnie przedstawiać następujące dane:
  - Pełne nazwisko
  - Data urodzenia
  - Data ważności dokumentu identyfikacyjnego
  - Pełen pasek bezpieczeństwa (jeśli dotyczy)
  - Twoje zdjęcie

  2. Dowód miejsca zamieszkania

  Musi to być pełna, kolorowa i czytelna kopia jednego z poniższych:
  - Wyciąg z banku lub karty kredytowej
  - Rachunek za media, takie jak woda, energia elektryczna, gaz.
  - Rachunek za telefon stacjonarny
  Kopia dokumentu potwierdzającego adres musi wyraźnie przedstawiać następujące dane:
  - Pełne nazwisko
  - Adres zamieszkania (Uwaga: adres ten powinien być zgodny z adresem podanym podczas rejestracji).
  Data wydania dokumentu*.
  *WAŻNE: Dowód lub miejsce zamieszkania nie może być starsze niż 6 miesięcy.

  3. Dowód płatności - musi to być pełna, kolorowa i czytelna kopia przedniej i tylnej części karty kredytowej użytej do płatności.
  Na przedniej stronie karty, następujące informacje muszą być wyraźnie przedstawione:
  - Pełne imię
  - Pierwsze i ostatnie 4 cyfry karty powinny być wyraźnie widoczne, a reszta cyfr - zakryta.
  - Data ważności

  Na odwrocie karty następujące informacje muszą być wyraźnie przedstawione:
  - Pierwsza i ostatnie 4 cyfry karty muszą być wyraźnie widoczne.
  - Należy zakryć kod bezpieczeństwa lub numer CVV (3 cyfry na odwrocie karty).
  - Podpis posiadacza karty na określonym pasku
  Wymagana powyżej dokumentacja weryfikacyjna musi zostać przedłożona bezpośrednio do CAPEX.com. Można tego dokonać za pomocą różnych metod:
  a) Dokumentacja może być przesłana bezpośrednio na stronę internetową CAPEX.com z konta klienta.
  b) Dokumentację można przesłać pocztą elektroniczną na adres: [email protected] lub [email protected]
 • Dlaczego muszę okazać mój paszport lub dokument tożsamości ze zdjęciem oraz inne dokumenty weryfikacyjne?
  Zgodnie z określonymi przez organy regulacyjne zobowiązaniami regulacyjnymi i prawnymi CAPEX.com musi weryfikować tożsamość i adres zamieszkania każdego klienta.
  W rezultacie pojawiają się wymogi przesyłania kopii paszportu lub dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz mogą być wymagane informacje o miejscu zamieszkania.
  Pamiętaj, że otwierając konto w CAPEX.com, zgadzasz się przestrzegać wszystkich obowiązujących przepisów i ustaw przeciwko praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, w tym, ale nie tylko, wymogu dostarczenia wystarczających dowodów tożsamości, adresu, źródła finansowania itp.
  CAPEX.com nie nawiąże relacji biznesowych z żadną osobą, u której nie uda się zweryfikować tożsamości i adresu zamieszkania, jak również otrzymać i zweryfikować wszelkich niezbędnych dokumentów.
  W ramach standardowego procesu należytej staranności wdrożono proces weryfikacji, mający chronić przed oszustwami i Ciebie, i CAPEX.com, a także chronić Twoją prywatność.

  CAPEX.com zastrzega sobie prawo do nałożenia w razie potrzeby dodatkowych wymagań dotyczących należytej staranności.
 • Dokonałem wpłaty, ale nadal nie mogę handlować! Dlaczego?
  Klienci nie mogą handlować, dopóki wszystkie wymagane dokumenty nie zostaną zatwierdzone, a proces rejestracji nie zostanie zakończony.

  Jeśli otrzymaliśmy Twoją wpłatę, a Ty nadal nie możesz handlować, upewnij się, że wysłałeś wszystkie dokumenty z wymaganymi specyfikacjami i sprawdź, czy proces rejestracji jest kompletny, czy też brakuje Ci pewnych kroków.