Notifications Bell
 • Jak mogę zweryfikować metodę płatności?
  Podczas wpłacania środków na rachunek CAPEX.com, wpłata musi pochodzić z rachunku płatniczego, na którym widnieje to samo imię i nazwisko, co na rachunku inwestycyjnym CAPEX.com klienta.
  W ramach naszych wymogów regulacyjnych oraz w celu przestrzegania przepisów dotyczących przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy, CAPEX.com jest zobowiązany do sprawdzenia, czy jesteś prawowitym właścicielem środków zdeponowanych na Twoim rachunku.

  W tym celu, jeśli dokonałeś/aś wpłaty przez:

  a) Przelew bankowy Możesz zostać poproszony/a o przesłanie zdjęcia/skanu dowodu płatności lub aktualnego wyciągu bankowego.
  b) Karta debetowa/kredytowa Możesz zostać poproszony/a o przesłanie zdjęcia/skanu swojej karty, aktualnego wyciągu z karty kredytowej lub dokumentu z banku.
  c) Alternatywne metody płatności (np. Skrill, itp.) Możesz zostać poproszony/a o przesłanie print screena wydruku w celu potwierdzenia posiadania rachunku.

  * Uwaga: Niektóre z wyżej wymienionych metod płatności mogą nie być dostępne w Twoim kraju zamieszkania.
 • Czy CAPEX.com pobiera opłaty za wpłaty na konto?
  CAPEX.com nie pobiera żadnych opłat za wpłaty na konto. Złożenie depozytu w walucie innej niż ustalona może się wiązać z koniecznością pokrycia wszelkich prowizji i innych opłat nałożonych na przewalutowanie. Ponadto w Twojej gestii leży uregulowanie wszelkich opłat i podatków związanych z jakąkolwiek transakcją.
 • Dlaczego nie widzę wpłaty na koncie?
  Po pomyślnym dofinansowaniu konta za pomocą karty płatniczej, gdy kwota nie jest widoczna na rachunku inwestycyjnym, należy sprawdzić stan weryfikacji, czyli czy wszystkie wymagane dokumenty weryfikacyjne zostały zatwierdzone przez CAPEX.com, oraz czy przesłane zostały wyraźne kopie przodu i tyłu karty płatniczej użytej do złożenia depozytu.

  Pamiętaj, że nie można rozpocząć inwestowania przed pełną realizacją procedur weryfikacji i zgodności.

  Dokonując przelewu bankowego na jedno z naszych kont, należy pamiętać, że transfer środków może potrwać od 5 do 7 dni roboczych, a na koncie zostanie zaksięgowany dopiero po zatwierdzeniu statusu weryfikacji.
 • Czy mogę dokonać wpłaty przy pomocy konta znajomego?
  Nie, nie jest to możliwe. Wszelkie wpłaty na konta w CAPEX.com muszą pochodzić ze źródeł własnych. Ponadto wykorzystana metoda płatności musi być zarejestrowana na Twoje nazwisko.
 • Jak mogę ocenić status finansów na rachunku inwestycyjnym?
  Należy zapoznać się z następującymi definicjami:
  Saldo: wpłaty - wypłaty + rachunek zysków i strat (zysk / strata) z zamkniętych pozycji.
  Nie obejmuje zysku / straty z otwartych pozycji.
  Kapitał: saldo + rachunek zysków i strat (zysk / strata) pozycji otwartych.
  Tyle wynosi bieżąca wartość twojego konta.
 • Czy CAPEX.com pobiera opłaty za wpłatę lub wypłatę?
  CAPEX.com nie pobiera żadnych opłat za wpłaty.

  Jeśli dokonałeś wpłaty w innej walucie niż waluta Twojego konta inwestycyjnego, możesz być zobowiązany do pokrycia prowizji lub innych opłat związanych z procesem przewalutowania lub innych opłat i podatków związanych z opłatami i polityką banku.