• Czy istnieje możliwość posiadania konta islamskiego?
  Oferujemy możliwość otwierania rachunków Islamskich (Swap-Free). Konta inwestycyjne typu swap-free są dostępne wyłącznie dla klientów, którzy nie mogą używać swapów ze względu na przekonania religijne. Zastrzegamy sobie prawo do żądania odpowiedniego uzasadnienia oraz/albo dowodu na konieczność lub potrzebę takiego przekształcenia. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do odmowy rozpatrzenia każdego takiego wniosku z dowolnego powodu, bez obowiązku podawania jakichkolwiek wyjaśnień lub uzasadnienia. Możesz złożyć wniosek o konto islamskie w dowolnej chwili, pamiętaj tylko, że wypełnienie takiego wniosku spowoduje, że wszystkie twoje rachunki inwestycyjne zostaną również zamienione na konta Swap-Free, bez potrzeby dodatkowego powiadomienia. Konwersja prawdziwego rachunku transakcyjnego na rachunek Swap-Free przeprowadzana jest przez nasz dział administracji dopiero po Twojej zgodzie na wypełnienie i przesłanie takiego wniosku. Wniosek rozpatrzymy wraz z dostarczoną nam wymaganą dokumentacją i poinformujemy Cię o wyniku jego rozpatrzenia.
 • Czy możecie inwestować za mnie?
  Nie możemy inwestować w Twoim imieniu, dysponujemy jednak szeroką gamą narzędzi i raportów rynkowych, które pomogą Ci podjąć świadomą decyzję.
 • Komu mogę zadawać pytania i z kim mogę utrzymywać kontakt?
  Wszelkie pytania i wątpliwości można kierować do Centrum Wsparcia CAPEX, z którym można skontaktować się przez e-mail, live chat lub telefonicznie.
 • Jakie są zalety inwestowania z regulowaną firmą?
  Jedną z zalet inwestowania z regulowanym brokerem jest świadomość, że podpisujesz umowę z wiarygodnym i renomowanym dostawcą w regulowanym środowisku, w którym obowiązują ścisłe zasady i przepisy, zwłaszcza te chroniące interesy klientów detalicznych.
 • Czym jest kontrakt różnicowy (CFD)?
  Kontrakt na różnicę (CFD) jest kontraktem pomiędzy dwiema stronami, zwykle określanymi jako "kupujący" i "sprzedający", stanowiącym, że sprzedający zapłaci kupującemu różnicę pomiędzy aktualną wartością aktywów a ich wartością w czasie trwania kontraktu (jeśli różnica jest ujemna, to kupujący płaci zamiast tego sprzedającemu). Kiedy inwestuje się w kontrakty CFD, kluczowym słowem jest "różnica", co oznacza, że w rzeczywistości nie kupuje się fizycznego aktywa, ale zamiast tego zajmuje się pozycję oparta na wartości instrumentu bazowego. W efekcie, CFD są finansowymi instrumentami pochodnymi, które pozwalają inwestorom na wykorzystanie wzrostu cen (pozycje długie) lub spadku cen (pozycje krótkie) bazowych instrumentów finansowych (kontrakt terminowy), przy czym różnice w rozliczeniach dokonywane są poprzez płatności gotówkowe, a nie poprzez dostawę fizycznych towarów lub papierów wartościowych. Oznacza to, że Twój zysk lub strata zależy od różnicy pomiędzy ceną, po której zawierasz transakcję, a ceną, po której wychodzisz z niej. Na przykład, jeśli uważasz, że cena złota wzrośnie w stosunku do dolara amerykańskiego (USD), kupisz złoto i sprzedasz USD po ustalonej cenie. Nie "posiadasz" samego złota, ale zamiast tego otworzyłeś/aś kontrakt na konkretną cenę, z założeniem, że gdy sprzedasz go z powrotem, cena złota wzrośnie i otrzymasz zysk.