• Skąd mam mieć pewność, że środki na moim koncie inwestycyjnym są bezpieczne?
  The Republic of Cyprus is a EuropRepublika Cypryjska jest państwem członkowskim Unii Europejskiej, co oznacza, że ​​wszystkie firmy inwestycyjne posiadające licencję na Cyprze są w pełni zgodne z unijnymi przepisami MiFID (Dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych), mających zastosowanie do wszystkich 27 krajów Europejskiej Strefy Ekonomicznej.

  Głównym celem ustawy jest zwiększenie konkurencji w sektorze inwestycyjnym i ochrona interesów klientów firm inwestycyjnych.
  Zgodnie z przepisami MiFID, CAPEX jest również członkiem Funduszu odszkodowań dla inwestorów, zapewniającego ochronę interesów klientów w przypadku niewypłacalności spółki.
 • Czy ryzykuję kapitał, korzystając z konta Demo?
  Ani trochę. Konto Demo jest pozbawione ryzyka i nie możesz stracić prawdziwych środków finansowych, niemniej możesz je wykorzystać do ćwiczenia lub zwiększania swoich umiejętności finansowych.
 • Czy dodawane są dywidendy?
  Dywidendy są częścią zysków spółek wypłacaną akcjonariuszom, a data graniczna własności akcji dla zakwalifikowania się do dywidendy określana jest jako ustalenia praw do dywidendy.
  Jeśli masz otwartą pozycję CFD w dniu wypłaty dywidendy, to na Twoim koncie zostanie wprowadzona korekta związana z dywidendą lub dystrybucją związaną z instrumentem powiązanym na rynku bazowym.
  Jeśli masz pozycję długą, dywidenda zostanie uwzględniona jako dodatnia korekta na koncie.
  Jeśli zajmujesz pozycję krótką, na Twoim koncie pojawi się ujemna korekta z tytułu dywidendy.