• Skąd mam mieć pewność, że środki na moim koncie inwestycyjnym są bezpieczne?
    The Republic of Cyprus is a EuropRepublika Cypryjska jest państwem członkowskim Unii Europejskiej, co oznacza, że ​​wszystkie firmy inwestycyjne posiadające licencję na Cyprze są w pełni zgodne z unijnymi przepisami MiFID (Dyrektywy w sprawie rynków instrumentów finansowych), mających zastosowanie do wszystkich 27 krajów Europejskiej Strefy Ekonomicznej.
    Głównym celem ustawy jest zwiększenie konkurencji w sektorze inwestycyjnym i ochrona interesów klientów firm inwestycyjnych. Zgodnie z przepisami MiFID, CAPEX jest również członkiem Funduszu odszkodowań dla inwestorów, zapewniającego ochronę interesów klientów w przypadku niewypłacalności spółki. ean Union member state, which means that all investment companies licensed in Cyprus fully comply with the EU MiFID (Markets in Financial Instruments Directive) regulations that apply to all 27 countries of the European Economic Zone. The main aim of this law is to increase competition in the investment sector and protect the interests of the investment company's clients. According to the MiFID regulations, CAPEX is also member of the Investor’s Compensation Fund, which ensures that the clients' interests are protected in the case of company insolvency.
  • Czy ryzykuję kapitał, korzystając z konta Demo?
    Ani trochę. Konto Demo jest pozbawione ryzyka i nie możesz stracić prawdziwych środków finansowych, niemniej możesz je wykorzystać do ćwiczenia lub zwiększania swoich umiejętności finansowych.
  • Czy dodawane są dywidendy?
    Dywidendy są częścią zysków spółek wypłacaną akcjonariuszom, a data graniczna własności akcji dla zakwalifikowania się do dywidendy określana jest jako ustalenia praw do dywidendy. Jeśli masz otwartą pozycję CFD w dniu wypłaty dywidendy, to na Twoim koncie zostanie wprowadzona korekta związana z dywidendą lub dystrybucją związaną z instrumentem powiązanym na rynku bazowym. Jeśli masz pozycję długą, dywidenda zostanie uwzględniona jako dodatnia korekta na koncie. Jeśli zajmujesz pozycję krótką, na Twoim koncie pojawi się ujemna korekta z tytułu dywidendy.