• Czy CAPEX pobiera opłaty za wpłaty na konto?
    Godziny handlowe to czas, w którym instrument jest dostępny do inwestycji.
    Informacja ta jest dostępna indywidualnie dla każdego instrumentu, bezpośrednio na każdej z naszych platform transakcyjnych. Godziny otwarcia podawane są w czasie GMT (Greenwich Mean Time).
  • Ile czasu zajmuje przetworzenie żądania wypłaty?
    Każdy wniosek o wypłatę środków jest rozpatrywany przez nasz dział finansowy w ciągu jednego dnia roboczego (nie wliczając weekendów).