Indeksy

CAPEX oferuje kontrakty CFD na indeksy, które są wskaźnikami pokazującymi zachowanie akcji i obligacji najlepszych spółek w danym regionie lub branży.

Inwestuj w kontrakty CFD na ponad 26 międzynarodowych indeksów z CAPEX. Indeksy wykorzystuje się do statystycznych pomiarów hipotetycznego portfela papierów wartościowych i ujawniają trendy na rynku akcji.

Większość krajów uprzemysłowionych i rozwijających się posiada przynajmniej jeden indeks finansowy, dobrze odzwierciedlający ogólny stan gospodarki danego kraju.

ZACZNIJ INWESTOWAĆ
Na 78,32% kont detalicznych CFD wykazywane są straty pieniężne.

Indeksy – kontrakty CFD szacujące portfel największych gospodarek

They contain solitary assets which represent the top performant companies, and reflect the status of a specific market sector. Presenting more stability than other assets, they comprise rival companies that balance each other’s value while indicating the fluctuating values of individual stocks.

  • Zawierają aktywa, reprezentujące najlepiej radzące sobie firmy i odzwierciedlają status danego sektora rynkowego. Bardziej stabilne od innych aktywów, składają się z rywalizujących ze sobą spółek, bilansujących nawzajem swoją wartość, wskazując zmienne wartości pojedynczych akcji.
  • Instrument
  • Sell
  • Buy
  • Change
  • Day Range
  • 6H Trend

  Warunki inwestowania w indeksy

  • Ponad 26 globalnych indeksów

  • Dźwignia nawet do poziomu 1:20

  • Wąskie spready

  • Brak prowizji od depozytów i wypłat  *Pamiętaj, że CAPEX, obsługiwany przez Key Way Investments Ltd, nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek opłaty lub ukryte koszty naliczone przez bank lub operatora płatności internetowych.

  Godziny handlowe

  Możesz inwestować w kontrakty CFD na indeksy przez 24 godziny na dobę / 5 dni w tygodniu, od 21:00 czasu GMT w niedzielę (kiedy otwierają się giełdy azjatyckie) do 21:00 czasu GMT w piątek (gdy zamykają się giełdy w USA)

  Dowiedz się więcej o inwestowaniu w indeksy

  Indeksy to doskonały sposób oceny ogólnego stanu rynku. Inwestorzy mogą je wykorzystywać jako punkty odniesienia przy ocenie własnych portfeli.

  Podnieś poziom swoich strategii handlowych dzięki wysokiej jakości materiałom edukacyjnym - zaawansowanemu eBookowi na temat kontraktów CFD, samouczkom wideo, profesjonalnym kursom Forex, webinarom na temat narzędzi inwestycyjnych i wielu innym.

  ZALOGUJ SIĘ

  Inwestuj w kontrakty CFD na światowej klasy aktywa

  Dywersyfikuj swój portfel za pomocą różnych aktywów CFD i dostosuj strategie inwestycyjne zgodnie ze stanem wiedzy i profilem ryzyka.

  • Forex

   Forex (Foreign Exchange) to globalny zdecentralizowany rynek, na którym waluty z całego świata są przedmiotem wzajemnej wymiany. Inwestuj w Forex na CAPEX z niskimi spreadami i wysoką płynnością.

   Dowiedz się więcej
  • Indeksy

   CAPEX oferuje kontrakty różnicowe na indeksy - wzorce dla akcji i obligacji najlepszych spółek w danym regionie lub branży.

   Dowiedz się więcej
  • Towary

   Inwestorzy mogą kupować i sprzedawać kontrakty CFD na towary, takie jak surowce, zasoby naturalne i produkty rolne, najczęściej wykorzystywane do produkcji innych towarów i usług.

   Dowiedz się więcej
  • Akcje

   Kontrakty CFD na akcje są bardzo popularnymi instrumentami, gdyż umożliwiają one inwestorom korzystanie ze zmian cen bez konieczności faktycznego posiadania udziału.

   Dowiedz się więcej
  • Obligacje

   CAPEX dostarcza również kontrakty różnicowe na obligacje, klasę aktywów reprezentującą inwestycje o stałym dochodzie emitowaną przez banki i rządy, z określonym terminem realizacji.

   Dowiedz się więcej
  • Kryptowaluty

   Kontrakty CFD na kryptowaluty są w tej chwili jednym z najczęściej obracanych instrumentów na świecie.

   Dowiedz się więcej
  • ETF

   Kontrakty CFD na fundusze ETF (Exchange Traded Funds) umożliwiają inwestorom śledzenie wyników poszczególnych indeksów, obligacji lub grupy aktywów.

   Dowiedz się więcej
  ZACZNIJ INWESTOWAĆ
  WYBIERZ KONTO

  Na 78,32% kont detalicznych CFD wykazywane są straty pieniężne.

  Dostarczamy Ci codzienne informacje

  W CAPEX dostarczamy informacje i analizy, tak by inwestorzy mogli podejmować decyzje, posiadając odpowiednie informacje w krótkim czasie. Atrakcyjność inwestowania z CAPEX polega na niskich spreadach, wysokiej dźwigni oraz braku prowizji.

  Kalendarz ekonomiczny

  Na 78,32% kont detalicznych CFD wykazywane są straty pieniężne.