Notifications Bell

Airbnb more than doubles on public debut

Airbnb more than doubles on public debut

Airbnb completed the biggest IPO of 2020

One of the year's most anticipated IPOs was completed yesterday, and it left Wall Street impressed.

Airbnb Inc shares more than doubled at the opening bell making it the largest non – SPAC (Special Purpose Acquisition Company) IPO of the year. At the Nasdaq opening bell, Airbnb opened at $146, topping the $68 per share, which brought $3.5 billion for the company.

Overall, Airbnb Inc.'s fully diluted valuation exceeds $100.7 billion, more than fivefold than valued in April in a private fundraising round. In the past quarter, as the pandemic’s effects started to wear off, travelers opted for rentals instead of hotels. The San Francisco-based company reported a surge in demand for homes away from major cities.

Airbnb’s initial market capitalization of $86.5 billion eclipsed its competitors Booking Holdings Inc and hotel chain Marriott International Inc.

Sources: marketwatch.com, reuters.com

Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie zostały przygotowane przez CAPEX.com i nie stanowią i nie mają na celu udzielania porad inwestycyjnych. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie mają charakter ogólnej informacji marketingowej, służą jedynie celom informacyjnym i jako takie nie zostały sporządzone zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi działania przed rozpowszechnieniem badań inwestycyjnych.

Użytkownicy / czytelnicy nie powinni polegać wyłącznie na informacjach przedstawionych w niniejszym dokumencie i powinni przeprowadzać własne badania / analizy, czytając również rzeczywiste badania bazowe. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej.

Key Way Investments Ltd nie ma wpływu ani nie ma żadnego wkładu w formułowanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej. Wyniki i prognozy z przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów.