Notifications Bell

Bank of America sets Corona bond issuance in motion

Bank of America sets Corona bond issuance in motion

Bank of America becomes the first commercial bank to fight against the virus

Yesterday, Bank of America sold $1 billion worth of corporate bonds, being the first commercial bank to specifically finance the health industry to help it fight the pandemic.

The bank stated that all the proceedings would go to hospitals that treat patients with Covid-19, businesses that make or supply equipment necessary against the virus, and of course, to companies that produce tests or vaccines.

Although it is the first commercial bank to do so, it is not the first to start this movement. Globally, borrowers raised $102.6 billion of debt only this year to combat the impact of the virus. Chinese companies released the Pandemic Bonds, while Paraguay and Kookmin Bank sold debt in U.S. Dollars for Coronavirus relief.

Pfizer issued a $1.25 billion bond used for funding social and environmental attempts, part of it focusing on the pandemic. USAA Capital Corp. sold an $800 million sustainability bond.

According to HSBC, the social and sustainability bond issuance can double this year. The supply gained 69% after the African Development Bank, and the International Finance Corporation sold some of those.

Even though it gained 4.02% during yesterday’s trading session, Bank of America's stock price is 40% lower than last year.

See the difference when trading with CAPEX.com by accessing elite features:

  • Stellar custom service
  • Powerful WebTrader platform and mobile app
  • High-end integrated trading tools
  • Full license and regulation from top regulators

Sources: marketwatch.com, cnbc.com, yahoo.com

Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie zostały przygotowane przez CAPEX.com i nie stanowią i nie mają na celu udzielania porad inwestycyjnych. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie mają charakter ogólnej informacji marketingowej, służą jedynie celom informacyjnym i jako takie nie zostały sporządzone zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi działania przed rozpowszechnieniem badań inwestycyjnych.

Użytkownicy / czytelnicy nie powinni polegać wyłącznie na informacjach przedstawionych w niniejszym dokumencie i powinni przeprowadzać własne badania / analizy, czytając również rzeczywiste badania bazowe. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej.

Key Way Investments Ltd nie ma wpływu ani nie ma żadnego wkładu w formułowanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej. Wyniki i prognozy z przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów.