Notifications Bell

Banks earnings lower due to the pandemic

Banks earnings lower due to the pandemic

A despicable first quarter for the US banking sector

The pandemic's effects don't cease to show up and have a significant impact on the financial situation.

The newest report from the Federal Insurance Corporation states that due to a collapsing economic activity, the lenders wrote off the mandatory debt payments and saved up billions of dollars to protect themselves from future losses. Almost 15% of US bank loans have been categorized as delinquent.

The US banks allocated $38.8 billion to protect themselves from possible future loan losses, a 280% increase compared to the same time last year.

Commercial banks and savings institutions reported first quarter earnings of $18.5 billion, a decrease of 69.6% compared to last year. The community banks had a net income of $4.8 billion. Banks that have assets worth over $10 billion accounted for 80% of the earnings, with top names such as JP Morgan, Bank of America, Wells Fargo, and Citigroup. The number of institutions that reported net losses increased by 7.3% in the past three months – the most significant increase since 2010.

On the other hand, the capital positions of banks increased by 8.5% to $15.8 trillion. Loans and leases went up 4.2% to $11 trillion.

The FDIC report had an impact over the most important banks: JP Morgan opened lower by more than 0.50%, while Bank of America and Citigroup went down over 0.60% each. Wells Fargo slid 1.10%.

As markets change, you should stay informed. Visit Capex.com for more information!


Sources: nasdaq.com, reuters.com, finance.yahoo.com


Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie zostały przygotowane przez CAPEX.com i nie stanowią i nie mają na celu udzielania porad inwestycyjnych. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie mają charakter ogólnej informacji marketingowej, służą jedynie celom informacyjnym i jako takie nie zostały sporządzone zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi działania przed rozpowszechnieniem badań inwestycyjnych.

Użytkownicy / czytelnicy nie powinni polegać wyłącznie na informacjach przedstawionych w niniejszym dokumencie i powinni przeprowadzać własne badania / analizy, czytając również rzeczywiste badania bazowe. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej.

Key Way Investments Ltd nie ma wpływu ani nie ma żadnego wkładu w formułowanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej. Wyniki i prognozy z przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów.