Notifications Bell

Better than expected Q1 results for Target

Better than expected Q1 results for Target

Target completes the triad of retail department stores that have had a good Q1.

Earlier today, Target, the American retail corporation, released its financial report for the previous quarter.

Q1 net income was $284 million, less than half of last year’s $795 million. FactSet was looking for $19.02 billion in revenue, but the result exceeded it: $19.62 billion. Also, it’s on a growing trend from last year's $17.63 billion.

DriveUp, same-day services, and other programs meant to allow customers to shop online, pick-up from the store, or deliver service skyrocketed by 278%. But Target is not the only one whose digital usage increased. Walmart and Home Depot saw increases in online shopping of 74%.

Moreover, the sales in the food and beverage departments increased by 20%. The only category that disappointed was the “apparel”, which was down 20%.

Target thickened the row of those who spent money on improving its employees' situation during the pandemic. $500 million went to increase the wages for those working in the frontline, and for enhancing safety and sanitary measures. Its counterparts, Walmart and Home Depot, spent $900 million, and $850 million, respectively.

In pre-market, the stock price gained 0.2%. Over the past year, stocks gained 71%, while USA500 added 3%.

Stay updated with the latest financial news! Register now and see what Capex has to offer!

Sources: marketwatch.com, yahoo.com


Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie zostały przygotowane przez CAPEX.com i nie stanowią i nie mają na celu udzielania porad inwestycyjnych. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie mają charakter ogólnej informacji marketingowej, służą jedynie celom informacyjnym i jako takie nie zostały sporządzone zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi działania przed rozpowszechnieniem badań inwestycyjnych.

Użytkownicy / czytelnicy nie powinni polegać wyłącznie na informacjach przedstawionych w niniejszym dokumencie i powinni przeprowadzać własne badania / analizy, czytając również rzeczywiste badania bazowe. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej.

Key Way Investments Ltd nie ma wpływu ani nie ma żadnego wkładu w formułowanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej. Wyniki i prognozy z przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów.