Notifications Bell

Bitcoin plummets to six-month low

Bitcoin plummets to six-month low

The week started on the wrong foot for the world’s largest crypto

Bitcoin lost 7% on Monday, reaching its lowest point in six months. The selloff was driven by fears of a Russian attack on Ukraine. Also, there are concerns that US regulators will further crackdown on digital currencies.

Other cryptocurrencies, such as Ether, also slumped. The second-largest crypto in the world fell 11% to $2,253, its lowest since July 28, 2021.

The Central Bank of the Russian Federation proposed banning the use and mining of cryptocurrencies last week. Officials argued it represented threats to financial stability, citizens’ wellbeing, and monetary policy sovereignty.

Cryptocurrencies and traditional stocks have been falling lately, not only of fears of a Russian attack on Ukraine but also on the long-anticipated Federal Reserve interest-rate increases that will affect the market.

Regarding the Ukraine situation, the US State Department revealed that it was ordering diplomats’ family members to leave Ukraine, hinting that they are possibly bracing for an aggressive Russian move in the region. Moreover, fears of conflict-affected also shares worldwide while supporting the Dollar and oil.

Sources: cnbc.com, investing.com

Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie zostały przygotowane przez CAPEX.com i nie stanowią i nie mają na celu udzielania porad inwestycyjnych. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie mają charakter ogólnej informacji marketingowej, służą jedynie celom informacyjnym i jako takie nie zostały sporządzone zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi działania przed rozpowszechnieniem badań inwestycyjnych.

Użytkownicy / czytelnicy nie powinni polegać wyłącznie na informacjach przedstawionych w niniejszym dokumencie i powinni przeprowadzać własne badania / analizy, czytając również rzeczywiste badania bazowe. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej.

Key Way Investments Ltd nie ma wpływu ani nie ma żadnego wkładu w formułowanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej. Wyniki i prognozy z przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów.