BOE is considering "Britcoin" as a payment alternative

BOE is considering "Britcoin" as a payment alternative

Digital currencies seem to start gaining more and more ground according to the latest events

The UK is considering implementing a central bank digital currency (CBDC). It is not the first country to announce these types of efforts this week. The People's Bank of China (PBOC) named Bitcoin an investment alternative and revealed that it is considering issuing a digital currency called "digital yuan."

Speaking at the UK FinTech Week conference, the British finance minister Rishi Sunak told the Bank of England to consider the case of a "Britcoin," aimed to tackle some of the challenges raised by the cryptocurrencies. The move could speed up both domestic and foreign payments, as well as reduce financial stability risks.

The central bank-backed digital currency would potentially allow businesses and consumers to hold accounts directly with the bank. Sunak stated the following: "We're launching a new task force between the Treasury and the Bank of England to coordinate exploratory work on a potential central bank digital currency (CBDC)."

However, the Bank of England stated that the digital sterling wouldn't replace physical cash or existing bank accounts.

Read more about the PBOC's approach here!

Sources: reuters.com, thetimes.co.uk

Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie zostały przygotowane przez CAPEX.com i nie stanowią i nie mają na celu udzielania porad inwestycyjnych. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie mają charakter ogólnej informacji marketingowej, służą jedynie celom informacyjnym i jako takie nie zostały sporządzone zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi działania przed rozpowszechnieniem badań inwestycyjnych.

Użytkownicy / czytelnicy nie powinni polegać wyłącznie na informacjach przedstawionych w niniejszym dokumencie i powinni przeprowadzać własne badania / analizy, czytając również rzeczywiste badania bazowe. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej.

Key Way Investments Ltd nie ma wpływu ani nie ma żadnego wkładu w formułowanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej. Wyniki i prognozy z przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów.