Notifications Bell

Brace for new challengers

Brace for new challengers

Elon Musk: "It is not possible to destroy crypto"

  • U.S. startup Lucid Group Inc said it will start delivering luxury electric sedans with a #Tesla-beating driving range in late October, posing a major challenge to the market leader
  • More than a million #British workers face an uncertain future this week as the UK becomes the world's first big economy to wind down its COVID-19 jobs support scheme
  • On Tuesday during the Code Conference in California, Tesla CEO Elon Musk called #cryptocurrencies indestructible and said the U.S. government should not regulate the booming industry
  • #BTCUSD rose 0.4% in the last session

Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie zostały przygotowane przez CAPEX.com i nie stanowią i nie mają na celu udzielania porad inwestycyjnych. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie mają charakter ogólnej informacji marketingowej, służą jedynie celom informacyjnym i jako takie nie zostały sporządzone zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi działania przed rozpowszechnieniem badań inwestycyjnych.

Użytkownicy / czytelnicy nie powinni polegać wyłącznie na informacjach przedstawionych w niniejszym dokumencie i powinni przeprowadzać własne badania / analizy, czytając również rzeczywiste badania bazowe. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej.

Key Way Investments Ltd nie ma wpływu ani nie ma żadnego wkładu w formułowanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej. Wyniki i prognozy z przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów.