Breaking News: China halts Ant Group’s giant IPO

Breaking News: China halts Ant Group’s giant IPO

Regulatory issues led to postponing one of the most expected IPOs

Ant Group, alongside the Shanghai and Hong Kong stock exchanges announced earlier today that one of the most expected IPOs of this year would be suspended. The world’s biggest start-up company was gearing for a massive $34.5 billion IPO, the largest public listing ever.

According to the Shanghai Stock Exchange statement, Ant Group’s “actual controller, chairman, and general manager have been jointly interviewed by the relevant regulatory authorities.”Following the same statement, Ant Group “has also reported issues such as the changes in the financial technology regulatory environment.”

This is a developing story. Stay tuned for more details about the event!

Sources: cnbc.com, nytimes.com

Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie zostały przygotowane przez CAPEX.com i nie stanowią i nie mają na celu udzielania porad inwestycyjnych. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie mają charakter ogólnej informacji marketingowej, służą jedynie celom informacyjnym i jako takie nie zostały sporządzone zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi działania przed rozpowszechnieniem badań inwestycyjnych.

Użytkownicy / czytelnicy nie powinni polegać wyłącznie na informacjach przedstawionych w niniejszym dokumencie i powinni przeprowadzać własne badania / analizy, czytając również rzeczywiste badania bazowe. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej.

Key Way Investments Ltd nie ma wpływu ani nie ma żadnego wkładu w formułowanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej. Wyniki i prognozy z przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów.