China’s economy grew in 2020

China’s economy grew in 2020

Despite the COVID-19 pandemic, the Chinese GDP improved

The Chinese Bureau of National Statistics revealed today its gross domestic product (GDP) figures for 2020.

According to the report, China’s economy took off in Q4, as it expanded 6.5%, more than the 6.2% forecasted. Overall, in 2020, the GDP grew 2.3%. So far, China is the only major economy globally to have expanded even during the COVID-19 pandemic.

On the other hand, retail sales contracted 3.9% in 2020, as Chinese consumers were reluctant to spend as much as before. However, online sales of consumer goods rose to 14.8%, according to the same report.

For the future, specialists expect the GDP to expand at 8.4% - the fastest pace to be reported in a decade, despite the new lockdowns imposed amid COVID-19’s latest strain.

Following the news, the market reacted positively, with HongKong45 closing the Asian trading session 1.01% higher.

Sources: forexfactory.com, reuters.com

Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie zostały przygotowane przez CAPEX.com i nie stanowią i nie mają na celu udzielania porad inwestycyjnych. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie mają charakter ogólnej informacji marketingowej, służą jedynie celom informacyjnym i jako takie nie zostały sporządzone zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi działania przed rozpowszechnieniem badań inwestycyjnych.

Użytkownicy / czytelnicy nie powinni polegać wyłącznie na informacjach przedstawionych w niniejszym dokumencie i powinni przeprowadzać własne badania / analizy, czytając również rzeczywiste badania bazowe. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej.

Key Way Investments Ltd nie ma wpływu ani nie ma żadnego wkładu w formułowanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej. Wyniki i prognozy z przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów.