Notifications Bell

China steps up its digital currency game

China steps up its digital currency game

JD.com becomes the first company to accept the digital yuan

As the world is developing at a fast pace, money seems to be evolving too, and China got its grip as one of its largest retailers is accepting payment in digital #currencies.

JD.com announced that it became the first online platform in #China to accept the digital yuan. Unlike the regular cryptocurrencies and Facebook’s Diem, the People’s Bank of China controls and issues the digital yuan, and it is known as the central’s bank digital currency (CBDC).

This is not the first time the digital yuan comes up, because in October, the government in #Shenzhen – which is considered China’s technology hub - held a lottery through which it handed out 10 million #yuan to citizens.

JD.com’s announcement came as Suzhou was preparing to test the digital currency. The company will hold a lottery where people will receive a total of 20 million yuan, via a “red packet” with a maximum of 200 yuan through an #app. After receiving it, people can spend the money on JD.com’s platform.

Following the news, JD.com’s stock price went up 0.49%.

Sources: cnbc.com, finance.yahoo.com

Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie zostały przygotowane przez CAPEX.com i nie stanowią i nie mają na celu udzielania porad inwestycyjnych. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie mają charakter ogólnej informacji marketingowej, służą jedynie celom informacyjnym i jako takie nie zostały sporządzone zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi działania przed rozpowszechnieniem badań inwestycyjnych.

Użytkownicy / czytelnicy nie powinni polegać wyłącznie na informacjach przedstawionych w niniejszym dokumencie i powinni przeprowadzać własne badania / analizy, czytając również rzeczywiste badania bazowe. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej.

Key Way Investments Ltd nie ma wpływu ani nie ma żadnego wkładu w formułowanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej. Wyniki i prognozy z przeszłości nie są wiarygodnym wskaźnikiem przyszłych rezultatów.