Daimler to cut more than 15,000 jobs

Daimler to cut more than 15,000 jobs

The pandemic left its mark on the German automotive corporation.

The pandemic still lingers in the automotive industry. It took a hit from it, with factories shutting down, and sales moving online.

Daimler is one of the biggest carmakers to take measures in order to keep its business afloat. Over the past days, Daimler's Head of HR announced that the company would make more job cuts. Initially, 15,000 have been on the line. Now, given the current situation with COVID-19, the number will most likely increase. No exact figure was released yet.

The job cuts will be discussed with the union and worker representatives since the company previously agreed to avoid forced redundancies until the end of the decade. However, the plan can change when it comes to severe economic changes.

Daimler has been taken aback by the new wave of infections, but the company is confident that it will get past the problems.

The new cut comes after the one announced in November 2019, Daimler said that it would dismiss at least 10,000 employees in the next three years.

Following the latest news, Daimler shares fell 1.30%.

See what damage the pandemic has done to the automotive industry on CAPEX.com!

Sources: reuters.com, finance.yahoo.com

Informacje przedstawione w niniejszym dokumencie zostały przygotowane przez CAPEX.com i nie stanowią i nie mają na celu udzielania porad inwestycyjnych. Informacje zamieszczone w niniejszym dokumencie mają charakter ogólnej informacji marketingowej, służą jedynie celom informacyjnym i jako takie nie zostały sporządzone zgodnie z wymogami prawnymi mającymi na celu promowanie niezależności badań inwestycyjnych i nie podlegają żadnemu zakazowi działania przed rozpowszechnieniem badań inwestycyjnych.

Użytkownicy / czytelnicy nie powinni polegać wyłącznie na informacjach przedstawionych w niniejszym dokumencie i powinni przeprowadzać własne badania / analizy, czytając również rzeczywiste badania bazowe. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej.

Key Way Investments Ltd nie ma wpływu ani nie ma żadnego wkładu w formułowanie informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Treść jest ogólna i nie uwzględnia indywidualnych okoliczności osobistych, doświadczenia inwestycyjnego ani aktualnej sytuacji finansowej.